A-
 A 
A+
Open login

To Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας στο σημείο μηδέν

Έχω την άποψη ότι η διάσωση του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας δεν επιλύεται με επιχειρήσεις «σκούπα» αλλά μέσα από ένα οργανωμένο Σχέδιο που θα αντιμετωπίζει πολεοδομικά, αρχιτεκτονικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα και θα λαμβάνει υπόψη του κρίσιμες διαπιστώσεις όπως:

•    ΣΥΜΦΩΝΑ ME ΕΡΕΥΝΑ της Ευρωπαϊκής Emτροπής (2008), n Αθήνα είναι μαζί με το Αμβούργο και τη Μπρατισλάβα, οι ευρωπαϊκές πόλεις σης οποίες αντιπτύσσονται με ανησυχητικό ρυθμό περιοχές - γκέτο με σημαντικά ποσοστά ανεργίας.
•    Σε ότι αφορά στις περιβαλλοντικές επιδόσετς, n Αθήνα κατατάσσεται 22η σε σύνολο των 30 πόλεων που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Πράσινης Πόλης, με βαθμολογία 53,09 στα 100.
•    ΤΟ ΠΑ «ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ γης κατ ειδτκών όρων και πφίορισμών δόμησης στην περιοχή Ψυρρή-Κέντρου (Ομόνοιας)» δεν εφαρμόσθηκε με αποτέλεσμα την αλλοίωση του αστικού ιστού. Επισημαίνεται ότι το 1994 υπήρχαν έξι εοτιατόρια και τέσσερα θέατρα, ενώ μόλις οκτώ χρόνια αργότερα υπήρχαν 107 καταστήματα, εκ των οποίων τα 57 εστιατόρια και τα 15 μπαρ.
•    Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ συνοδεύθηκε από τη μείωση της βιοτεχντκής δραστηριότητας. Από τις 1.300 βιοτεχνίες που υπήρχαν μέχρι ττς αρχές του 1990, έχουν παραμείνει οι 300.
•    ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 500 ΚΤΉΡΙΑ στο κέντρο της Αθήνας είναι εγκαταλελειμμένα. Στο Μεταξουργείο έχουν καταγραφεί 211 εγκαταλελειμμένα κτίρια και ΙΙΟοτουΨυρρή.
•    ΣΥΜΦΩΝΑ ME ΕΡΕΥΝΑ της Ενωσης Ξενοδόχων Αθηνών, καταγράφεται χαμηλή αξιολόγηση από τους αλλοδαπούς επισκέπτες στον παράγοντα I Είναι αυτονόητο ότι οποιοδήποτε μέτρο για την οικονομική, πολεοδομική και περιβαλλοντική ανασυγκρότηση του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, θα παραμείνει ατελές όσο δεν διασφαλίζονται συνθήκες ασφάλειας στην περιοχή «value for money», ενώ από το Δεκέμβριο του 2008 μέχρι και σήμερα, παρατηρείται μείωση της ζήτησης στον τουρισττκό τομέα που σε αριθμούς μεταφράζεται σε περίπου 20% μείωση της πληρότητας και σε 15% μείωση των μέσων ττμών ανά δωμάτιο.
•    TO ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ σημειώθηκαν αποχωρήσεις από το Κέντρο μεγάλων Δημοσίων ή ημι-δημόοτων Υπηρεσιών όπως αυτή του υπουργείου Παιδείας, του LKA (Πειραιώς), του Χρηματιστηρίου Αθηνών, των Κεντρικών Γραφείων της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ.ά.
•    Το σχέδιο για το Ιστορικό Κέντρο πρέπει να στοχεύει
o    α) στην ανάσχεση της απομάκρυνσης των κατοίκων από το Κέντρο και στην επανακατοίκησή του και
o    β) στη διατήρηση των σημερινών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στην προσέλκυση νέων.

To σχέδιο πρέπει δε να στηρίζεται σε δοκιμασμένες αλλά και καινοτόμες λύσεις όπως την επιδότηση ενοικίου για φοιτητές ή νέα ζευγάρια, την επιδότηση επιτοκίου για τη λήψη στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία ή για εmσκευaoττκά δάνεια, την ενοικίαση κτηρίων (λ.χ. κτήριο πρώην υπ. Παιδείας, κτήριο ΚΑ στην οδό Πειραιώς) από τα ΑΕΙ που εδρεύουν στην Αθήνα για την εγκατάσταση φοιτητών, την υποχρεωτική αντικατάσταση των Δημόσιων Υπηρεσιών που μεταστεγάζονται άε άλλες περιοχές με άλλες λειτουργίες ή υπηρεσίες του Δημοσίου, τη δυνατότητα ανταλλαγής -μέσω ΚΕΑ - των διατηρητέων κτηρίων γτα τα οποία οι ιδιοκτήτες τους δηλώνουν οικονομική αδυναμία για την ανακαίνισή τους, την εφαρμογή του Κοινωνικού Συντελεστή δόμησης, δηλαδή της δυνατότητας παροχής αυξημένου συντελεστή δόμησης με την προϋπόθεση ότι τμήμα της επιφάνειας παραχωρείται στό Δήμο ή σε κοινωφελή φορέα για κοινόχρηστο χώρο, την αξιοποίηση του νέου ςιναπτυξιακού νόμου για την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων, την επιδότηση εργασίας γτα φθίνουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ξενοδοχεία που δραστηριοποιούνται στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, την επιδότηση ενοτκίου (για τρία έτη) οε νέες επιχειρήσεις για εγκατάσταση των γραφείων τους (έδρα) σε περιοχές του Ιστορικού Κέντρου, την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος για πέντε έτη σε νέους που θα δημιουργήσουν μικρές επιχειρήσεις (εκτός του χώρου της ψυχαγωγίας και της εστίασης) στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, την καθιέρωση ορίου («πλαφόν») στον αριθμό των καταστημάτων ανά χρήση, την ενσωμάτωση της κοινωνικής κατοτκίας (μέσω ΟΕΚ) όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης, τη μιεταφορά των μονάδων του ΟΚΑΝΑ σε περιφερειακά νοσοκομεία αλλά και την ενεργοποίηση ετδτκού προγράμματος της ΚΕΔ για την απόκτηση (από το Δημόσιο) ιδιωτικών κτηρίων/οικοπέδων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με ανταλλαγή δημόσιας περιουσίας σε άλλες περιοχές της Αθήνας/Ατττκής/ Ελλάδος.

Είναι αυτονόητο ότι οποιοδήποτε μέτρο για την οικονομική, πολεοδομική και περιβαλλοντική ανασυγκρότηση του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, θα παραμείνετ ατελές όσο δεν διασφαλίζονται συνθήκες ασφάλειας στην περιοχή (ανπμετώττιση της εμπορίας ναρκωτικών κατ της πορνείας, αυστηρός έλεγχος των χρήσεων γης και αδικότερα των κτηρίων που λειτουργούν παράνομα ως «ξενοδοχεία», σφράγιση των εγκαταλελειμμένων κτηρίων, κ.ά.) αλλά και δεν διευθετείται το θέμα των μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα, θέμα που προφανώς συνδέεται με την ευρύτερη μετανατπευττκή πολιττκή της χώρας.
Τέλος αυτονόητο είναι ότι θεωρώ θετική εξέλιξη τη δημιουργία του διυπουργικού οργάνου για την αναβάθμιση του Ιστορικού Κέντρου όπως και καλωσορίζω το φιλόδοξο στόχο για ένα Κέντρο απαλλαγμένο από τα προβλήματα μέχρι το 2013.

Κώστας Καρτάλης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ,
Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος Βουλής
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 12 ΦΕΒ 2011

ΑΞΟΝΕΣ

  • ΑΕΡΑΣ
  • ΝΕΡΟ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
  • ΟΙΚΙΣΜΟΣ