A-
 A 
A+
Open login
Παρασκευή, 11 Απρίλιος 2014 12:10

ΘΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ECOCITY ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ PM ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ECOCITY - Απρίλιος 2014


Το ECOCITY εκφράζει την ανησυχία και τον έντονο προβληματισμό, για τη ρύπανση του αέρα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα που πέρασε, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία και στις δύο πόλεις καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων, καθώς και καρκινογόνων πολυαρωματικών υδρογονανθράκων, που ξεπέρασαν τα όρια επιφυλακής και κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία.

Στην Αθήνα, στη περίοδο από 16 Δεκεμβρίου μέχρι 24 Φεβρουαρίου, έγιναν εξειδικευμένες μετρήσεις αιθαλομίχλης από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε συνεργασία και με το ΕΚΦΕ Δημόκριτος, το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ-Πατρών και τα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κρήτης. Ιωαννίνων και Georgia Tech. Τα αποτελέσματα και σε αυτή τη δεύτερη συνεχή χρονιά παρακολούθησης, επιβεβαιώνουν και επαυξάνουν μέσω νέων αναλύσεων και δεικτών τη σημαντική επιβάρυνση στην ποιότητα του αέρα της πόλης και στην υγεία των κατοίκων της.

Στην Θεσσαλονίκη, μέσα από ένα συντονισμένο πρόγραμμα μετρήσεων, αναλύσεων, δειγμάτων και μαθηματικών προσομοιώσεων, που διεξήγαγαν δυο Εργαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, εξετάσθηκε η ανεξέλεγκτη καύση βιομάζας και ξύλου, καθώς και η συνεισφορά της στις υψηλές μετρούμενες συγκεντρώσεις.
Η ποιότητα του αστικού αέρα στη Θεσσαλονίκη επιδεινώθηκε το 2013 σημαντικά, σε σύγκριση με αντίστοιχα δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς, ενώ οι αναλύσεις των δεικτών καύσης βιομάζας επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα επιδεινώθηκε από την υποκατάσταση των συμβατικών καυσίμων από βιομάζα και ξύλα, κατά 70% περίπου.

Το ECOCITY επαναλαμβάνει ως επιτακτική την ανάγκη εφαρμογής αποτελεσματικών στρατηγικών για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο σύνολό της και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων από την Κυβέρνηση και τις Τοπικές Αρχές με έμφαση στο πρόβλημα της αιθαλομίχλης.
Παρά τις προειδοποιήσεις και προτάσεις που έχουν κατατεθεί, είναι φανερή η πλήρης απουσία εξέτασης και αξιολόγησης των επιπτώσεων των μέτρων από τις Κυβερνήσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών, για τη ζημιά που έχει προκληθεί από συγκεκριμένες αποφάσεις που εξυπηρέτησαν ειδικές και μεμονωμένες ανάγκες, χωρίς να συνεκτιμούν το κοινό συμφέρον, με αποτέλεσμα αυτές οι αποφάσεις να οδηγήσουν στην ανεξέλεγκτη καύση βιομάζας και στις απάνθρωπες συνέπειες που ζήσαμε με την απουσία σχεδιασμού και στρατηγικής, από την αύξησης της τιμής του πετρελαίου.
Οι επιλογές που υπήρξαν αφενός δεν διακρίθηκαν για την σοβαρότητα αντιμετώπισης του προβλήματος, το οποίο συνεχώς διογκώνεται και, αφετέρου επιβεβαίωσαν την απουσία σεβασμού στο δικαίωμα της θέρμανσης του πολίτη και στην υποχρέωση των διοικούντων να μεριμνούν για τη προστασίας της δημόσιας υγείας.

Στο τέλος του 2011, καθώς και στη διάρκεια του 2012, κυβερνητικές επιλογές εξελίσσονται σε νόμους, όπου διακρίνεται ο έντονος προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση οικονομικών στόχων, σε βάρος της κοινωνικής στήριξης.
Η άρση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, χωρίς καμία εξέταση των μοντέλων που προτάθηκαν για την αξιολόγηση των επιπτώσεων ρύπανσης, η άρση της απαγόρευσης χρήσης βιομάζας σε καυστήρες κεντρικής θέρμανσης, η απουσία ελέγχουν στη παραγωγή και διακίνηση καυσίμων και βιομάζας και τέλος η εξίσωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης με τον αντίστοιχο πετρελαίου κίνησης, χωρίς να μελετηθεί η δίκαιη μείωση της οικογενειακής επιβάρυνσης από το υπερβολικό κόστος θέρμανσης, στη διάρκεια του χειμώνα, έφεραν τραγικά αποτελέσματα με :
-    αύξηση της αιθαλομίχλης στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας
-    καύση επικίνδυνης ξυλείας και βιομάζας
-    αποψίλωση των δασών μας και παράνομη υλοτομία
-    έντονη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, στη διάρκεια του χειμώνα, ειδικά τις βραδινές ώρες.
-    σταθερές και συνεχείς υπερβάσεις των ορίων εκπομπής μικροσωματιδίων
-    αύξηση των προβλημάτων στη Δημόσια Υγεία

Το πρόβλημα των αυξημένων συγκεντρώσεων σωματιδίων είναι διαχρονικό και σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας τα νομοθετημένα όρια εκφράζουν έναν συμβιβασμό ανάμεσα στην έννοια του αποδεκτού κινδύνου, των επιθυμητών επιπέδων ρύπανσης, του κόστους των μέτρων και της κοινωνικοοικονομικής λειτουργίας της πόλης.
Στις Ελληνικές αστικές περιοχές και ειδικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχουμε σε όλα τα έτη πολλές υπερβάσεις των νομοθετημένων ορίων. Οι κυριότεροι λόγοι είναι η θέρμανση τους κρύους μήνες και οι εκπομπές από την κυκλοφορία οχημάτων και ιδίως των πετρελαιοκίνητων.
Τα όρια των αιωρούμενων σωματιδίων μικρής διαμέτρου στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια (50 μg/m3) και μάλιστα για τριπλάσιο χρονικό διάστημα από το επιτρεπόμενο κατά πολλές ημέρες τον χρόνο.

Η καύση μη επιτρεπτής ξυλείας, οι πλημμελείς έλεγχοι σε καυστήρες και στα οχήματα,  η νοθεία του πετρελαίου κίνησης και η απουσία μέριμνας χρήσης φυσικού αερίου, επιβαρύνουν περαιτέρω το πρόβλημα.
Η προώθηση χρήσης pellets και η αύξηση της καύσης ξύλου, λόγω της υψηλής τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, δημιούργησε ένα επιπλέον πρόβλημα.
Η αύξηση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, που αναγγέλθηκε ως μέτρο για να περιοριστεί το φαινόμενο της νοθείας του πετρελαίου κίνησης με θέρμανσης, είναι φανερό πλέον πως ήταν ένα ακόμη φοροεισπρακτικό μέτρο.
Επιπλέον ο έλεγχος της νοθείας με ναυτιλιακό πετρέλαιο παραμένει ανεπαρκής και η ορθώς νομοθετημένη τοποθέτηση GPS σε σλέπια και βυτία αναβάλλεται αναίτια χρόνο με το χρόνο, δημιουργώντας απορία για τη μη εφαρμογή ενός μέτρου που όχι μόνο δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά θα προσφέρει ουσιαστικό έλεγχο και εντοπισμό παρανομιών.
Τα αιωρούμενα ατμοσφαιρικά σωματίδια, έχουν σημαντικές, τεκμηριωμένες, βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιδράσεις στην υγεία. Ενδεικτικά, η αύξηση κατά 10μg/m3 στα ΡΜ10 συνδέεται με αύξηση κατά 0,5% στην ημερήσια ολική θνησιμότητα και 1% στις εισαγωγές επειγόντων αναπνευστικών περιστατικών στα νοσοκομεία (περιλαμβανομένων και των εισαγωγών με κρίσεις άσθματος σε παιδιά). Επίσης η έκθεση σε ρύπους ανάλογους με αυτούς που παρατηρούμε στην Αθήνα σχετίζεται με απώλεια ενός έτους στο προσδόκιμο επιβίωσης στην ηλικία των 30 ετών, σε σχέση με το προσδόκιμο του ίδιου πληθυσμού αν οι συγκεντρώσεις σωματιδίων ήταν σύμφωνα με τα νομοθετημένα επίπεδα.

Τι προτείνει το ECOCITY :

ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
·    Η εξομοίωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, πρέπει να είναι μέτρο που θα έχει εφαρμογή μόνο αν υπάρξει μέριμνα από το Κράτος για την προστασία του δικαιώματος της θέρμανσης στη χειμερινή περίοδο των χαμηλόμισθων και οικονομικά ασθενών τάξεων. Η έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι μια εύκολη τακτική και μπορεί να έχει άμεση εφαρμογή, όπου σε συνδυασμό με τον ηλεκτρονικό έλεγχο της διακίνησης του πετρελαίου θα «κλειδώσει» η σωστή διανομή και διαχείριση, προς όφελος του πολίτη. (Για το θέμα αυτό είναι διαθέσιμη πρόταση από το ECOCITY, που μπορεί να εξετάσει το Υπουργείο Οικονομικών).
·    Επανεξέταση κόστους πετρελαίου θέρμανσης με μείωση της τιμής αγοράς από τα νοικοκυριά με έκπτωση που θα επαναφέρει το κόστος στα επίπεδα προ διετίας. Διατήρηση του κόστους χωρίς την έκπτωση για πετρέλαιο θέρμανσης προς εμπόρους και βιομηχανίες
·    Πολιτική προώθησης του φυσικού αερίου προς τα νοικοκυριά με ειδικές παροχές έναντι της βιομηχανικής χρήσης. Μείωση των φόρων του φυσικού αερίου και παράλληλη εφαρμογή κινήτρων για επέκταση των συνδέσεων.
·    Έλεγχος σφικτός στη διακινούμενη ποιότητα του πετρελαίου θέρμανσης.
·    Άμεση κατάθεση και εφαρμογή διατάξεων για τον έλεγχο της ποιότητας της διακινούμενης βιομάζας.
·    Καθιέρωση μεθόδων προστασίας και αποτροπής αποψίλωσης και  καταστροφής Δασών από την λαθραία υλοτόμηση.
·    Έλεγχος για την εισαγόμενη βιομάζα ειδικά από Βαλκανικές χώρες  

ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ
·    Εφαρμογή της τηλεματικής και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της Διανομής του Πετρελαίου με αποκλειστική ευθύνη των εταιριών Καυσίμων και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Κράτους.
·    Αυστηρές ποινές με άμεση εφαρμογή, σε διανομείς και εμπόρους καυσίμων που παρανομούν σε νοθεία και λαθρεμπορία καυσίμων
·    Κίνητρα για αντικατάσταση του στόλου των ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με οχήματα φυσικού αερίου ή υβριδικά οχήματα
·    Απόσυρση και αντικατάσταση του ρυπογόνου στόλου των Φορτηγών, που κυκλοφορούν στη χώρα, καθώς και εφαρμογή αντικινήτρων για τις εισαγωγές μεταχειρισμένων παλαιάς τεχνολογίας.
·    Δημιουργία περιβαλλοντικών δακτυλίων για φορτηγά σε Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, όπου θα εισέρχονται μόνο νέας τεχνολογίας πετρελαιοκίνητα οχήματα και όχι ο παλιός και ρυπογόνος στόλος των μεταχειρισμένων που υπάρχουν.
·    Αναθεώρηση του καθεστώτος του «πράσινου δακτυλίου» και επαναφορά της απαγόρευσης της ελεύθερης πετρελαιοκίνησης στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
·    Ανάπτυξη των ΜΜΜ και προώθηση των λεωφορείων φυσικού αερίου και μέσων σταθερής τροχιάς
·    Τοποθέτηση παγίδων μικροσωματιδίων σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά λεωφορεία που διέρχονται στον αστικό ιστό των μεγάλων πόλεων
·    Απαγόρευση στάθμευσης και λειτουργίας κλιματισμού εν στάσει σε τουριστικά λεωφορεία σε περιοχές γύρω από τους αρχιαολογικούς χώρους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (εφαρμογή μεθόδου Ρώνης)

Το ECOCITY υποστηρίζει και προειδοποιεί πως ο κυβερνητικός στόχος για ζητούμενο όφελος στην οικονομία, δεν αντισταθμίζει τις βλάβες που προκαλούνται στην ανθρώπινη υγεία από τα αυξημένα επίπεδα οξειδίων αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων.
Τονίζει την απουσία βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την ανάγκη εμπλουτισμού του δικτύου σταθμών μετρήσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Καλεί τα συναρμόδια Υπουργεία να δρομολογήσουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη μείωση εκπομπής μικροσωματιδίων είτε από την καύση βιομάζας, είτε από την κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων οχημάτων, είτε από χρήση νοθευμένου καύσιμου.

Ταυτόχρονα καλεί τους πολίτες να ενεργοποιηθούν και να συστρατευθούν για τη δημιουργία μεθόδων και τρόπων ελέγχου και πίεσης, προς τη κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων που υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής μας στα αστικά κέντρα.
Εθελοντικός Οργανισμός για το Αστικό Περιβάλλον
Πληροφορίες : 210 6196757
www.ecocity.gr  -  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Αθήνα, 10 Απριλίου 2014

ΑΞΟΝΕΣ

  • ΑΕΡΑΣ
  • ΝΕΡΟ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
  • ΟΙΚΙΣΜΟΣ