Έρη Μπιζάνη : Μηδέν η Ελλάδα στο περιβάλλον

Έρη Μπιζάνη/Ecocity: Μηδέν η Ελλάδα στο περιβάλλον

Δεν έχουν ξεπεραστεί συντεχνιακές λογικές, δεν έχουν ενισχυθεί συνέργειες και ολιστικές προσεγγίσεις, δεν υπάρχει μακρόπνοο όραμα.

Δημοσιεύθηκε: 27 Ιουλίου 2015, 08:00 , Τελευταία Ενημέρωση: 27/07/2015, 15:31

Για το ρόλο του Ecocity και τον τρόπο που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τα περιβαλλοντικά προβλήματα μιλά σε συνέντευξη της στο Sofokleousin.gr η Έρη Μπιζάνη,  Χημικός, MSc, PhD, Υπευθυνη επιτροπής οργάνωσης ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ και Υπευθυνη Επιτροπής Νέων Επιστημόνων και Ευρωπαϊκών Δικτύων του Ecocity.

Συνέντευξη στην Ελενα Ερμείδου και Βάϊο Κρόκο

- Πείτε μας δύο λόγια  για το ecocity και τους άξονες που κινείται;

To ECOCITY είναι ένας αποκλειστικά εθελοντικός Οργανισμός με προσανατολισμό στο βιώσιμο αστικό περιβάλλον, στη βελτίωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων των πόλεων και εντέλει στη διεκδίκηση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης που σέβονται το περιβάλλον και τους κατοίκους των πόλεων. Λειτουργώντας ουσιαστικά σε πέντε άξονες θίγει, επεμβαίνει και προτείνει λύσεις για οτιδήποτε, αν και αυτονόητο, στερείται ο σύγχρονος κάτοικος των πόλεων, δηλαδή τον καθαρό αέρα, το νερό, την ελεύθερη μετακίνηση, τον οικισμό και το πράσινο στους δημόσιους χώρους καθώς και τη βιώσιμη διαχείριση της ενέργειας. Σκοπός μας είναι η υπεύθυνη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, αναγνωρίζοντας πως η εκπαίδευση είναι το μόνο “όπλο” που μπορεί να αντιστρέψει την κακή πορεία. Παράλληλα, στοχεύει στην ουσιαστική και πάντα τεκμηριωμένη παρέμβαση στη χάραξη πολιτικών με θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο, ώστε να προωθηθούν λύσεις πραγματικές που αντιμετωπίζουν με ολιστικό τρόπο χρόνια περιβαλλοντικά προβλήματα και συνεισφέρουν σε μια “υγιή” ανάπτυξη.  

Το περιβάλλον, ως όρος χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια, συχνά – πυκνά. Υποβάλλονται πολλές προτάσεις για την βελτίωση του, καταβάλλονται προσπάθειες ανάδειξης ενεργειών. Μήπως, όμως όλα αυτά στην Ελλάδα γίνονται αποσπασματικά, χωρίς να υπάρχουν από κοινού συνέργειες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ως εκ τούτου να μην επιτυγχάνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα;

Σε μεγάλο βαθμό το περιβαλλοντικό ζήτημα συνολικά έχει αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα με προσχηματικό τρόπο. Πολλές μελέτες εκπονούνται, πολλά προγράμματα υποβάλλονται, πολλοί φορείς εμπλέκονται αλλά τα αποτελέσματα είναι τις περισσότερες φορές αποκαρδιωτικά. Για το πενιχρό αποτέλεσμα υπάρχουν πολλές αιτίες. Το περιβάλλον είναι ένας όρος και η προστασία του ένα επιχείρημα που στην θεωρία κανείς δεν αντικρούει.

Ωστόσο, στην πράξη τα πράγματα αλλάζουν. Αρχικά, σε πάρα πολλές περιπτώσεις που αφορούν τόσο σε δημόσια πολιτική αλλά και σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες, η προστασία του περιβάλλοντος περνά σε δεύτερη ή και τρίτη μοίρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια της κρίσης, καθώς συνθλίβεται υπό το βάρος οικονομικών απαιτήσεων και επιταγών μιας επίπλαστης ανάπτυξης, η οποία αν δεν είναι βιώσιμη δεν θα είναι ανάπτυξη. Από την άλλη, υπάρχει πράγματι η επιδερμική και αποσπασματική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό, χωρίς εξέταση και τεκμηρίωση σε βάθος.

Δεν έχουν ξεπεραστεί συντεχνιακές λογικές, δεν έχουν ενισχυθεί συνέργειες και ολιστικές προσεγγίσεις, δεν υπάρχει μακρόπνοο όραμα. Εξάλλου, είναι έτσι δομημένο το σύστημα που ούτε καν ο έλεγχος και η επιβολή προστίμων δεν λειτουργεί σαν κίνητρο εφαρμογής περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών, καθώς είτε είναι ανεπαρκής είτε οι συνέπειές του δεν είναι αρκετά αρνητικές για να λειτουργήσουν αποτρεπτικά σε ενέργειες υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Η Ελλάδα ως χώρα δεν έχει πλήρως συμμορφωθεί με τους κανονισμούς της ΕΕ σε ό,τι αφορά το περιβάλλον; Ποια θα ήταν τα αμέσως επόμενα βήματα που θα πρέπει να κάνει προκειμένου να βελτιώσει το αποτύπωμα της στο περιβάλλον;

Η Ελλάδα είναι από τις χώρες ουραγούς στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 
Η ιστορία της διαχείρισης των απορριμμάτων και η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αφορούν στους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης κοστίζει στη χώρα υπό μορφή προστίμων στην ΕΕ, σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ κάθε εξάμηνο.

Η έλλειψη δασικών χαρτών και η μη κτηματογράφηση της δημόσιας περιουσίας δημιουργούν σημαντικά ζωτικά προβλήματα και πρέπει άμεσα να προγραμματιστούν. 
Πρόσφατη μελέτη δείχνει υστέρηση και στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα (Energy Efficiency Directive 2012/12/27/EU). Με βάση αυτή θα έπρεπε η Ελλάδα να μεριμνήσει για την ενεργειακή αναβάθμιση του 3% των κτιρίων που ανήκουν στο Δημόσιο και χρησιμοποιούνται για τη Δημόσια Διοίκηση,  με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Έναρξη εφαρμογής του μέτρου ήταν η 1η Ιανουαρίου 2014 αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για σχετικές ενέργειες.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση, εξαιτίας τόσο της πετρελαιοκίνησης όσο και της ανεξέλεγκτης καύσης βιομάζας έχει άμεσες επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών και ειδικότερα των πιο ευπαθών ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά. Υπερβάσεις των ορίων ασφαλείας παρατηρούνται σχεδόν καθημερινά και η ανάγκη για λήψη συγκεκριμένων μέτρων είναι πιεστική.

Οι υδατικοί πόροι της χώρας επίσης βρίσκονται σε μια διαρκή υποβάθμιση, με χιλιάδες παράνομες γεωτρήσεις να οδηγούν σε εφαλμύρωση των υδατικών αποθεμάτων και επιπτώσεις στη χλωρίδα αλλά και την πανίδα σε όλη την επικράτεια. Και στην περίπτωση αυτή καθυστερήσεις στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό (Water Framework Directive) όσο και της Οδηγίας για τη Θαλάσσια Στρατηγική (Marine Strategy Directive) έχουν οδηγήσει τη χώρα σε καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αλλά και στην έλλειψη εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού με στόχο.


- Τι είναι τα βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ;
Τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεται στον τίτλο τους. Είναι Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας, που για 11 χρόνια τώρα επιβραβεύουν και αναδεικνύουν δράσεις και έργα που στοχεύουν και μεταφέρουν την προστασία του περιβάλλοντος και την οικολογική στρατηγική στην πράξη και χαρακτηρίζονται από βέλτιστες πρακτικές προάγοντας την αριστεία. 

- Τι σας ενδιαφέρει να αναδείξατε μέσα από το θεσμό αυτό;
Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αναδείξουμε ανθρώπους και έργα που, με το βλέμμα σε ένα μέλλον που σέβεται τη φύση και τα δώρα της, ξεπερνούν τα στενά όρια του καθήκοντος και πράττουν το “κάτι παραπάνω”. Αυτό που πιστεύουμε πως έχει τεράστιο ενδιαφέρον είναι πως ο κύκλος των ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ αγκαλιάζει ένα αξιοθαύμαστο εύρος δραστηριοτήτων καθώς οι τομείς που εξετάζονται και αξιολογούνται περιλαμβάνουν εργασίες νέων ανθρώπων και επιστημονικές μελέτες καταξιωμένων ερευνητών μέχρι έργα στο χώρο των επιχειρήσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανισμών αλλά και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

- Ποιος είναι ο απώτερος στόχος των βραβείων;
Ο απώτερος στόχος είναι οι καλύτεροι από όλους αυτούς τους χώρους επαγγελματικής δράσης να έρθουν σε επαφή και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνέργειες που θα προχωρήσουν την κοινωνία ένα βήμα μπροστά και θα δώσουν νέα προοπτική στον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα προβλήματα αλλά και η χάραξη στρατηγικών και στόχων. Οι πιο αξιόλογες εργασίες που παράγονται από τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα πρέπει να έρθουν σε γνώση τόσο του επιχειρηματικού κόσμου όσο και της διοίκησης, κεντρικής ή περιφερειακής, ενώ ενέργειες, προγράμματα και πρακτικές που μπορούν να λειτουργήσουν ως παραδείγματα και να εμπνεύσουν θα πρέπει να βρουν το δρόμο της προβολής μέσα από υπεύθυνα μέσα ενημέρωσης.

Εξάλλου νιώθουμε χρέος μας να δημιουργήσουμε ένα θεσμό που θα προωθεί, θα στηρίζει και θα λέει ένα μεγάλο μπράβο αλλά και ένα ακόμα μεγαλύτερο ευχαριστώ σε όσους αγωνίζονται από το πόστο τους για περιβαλλοντικά ζητήματα ζωτικής σημασίας.

- Τι ξεχωριστό είχε η φετινή βράβευση;
Ειδικά φέτος είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η παρατήρηση πως οι θεματικές που απασχόλησαν τους βραβευμένους ήταν σε απόλυτη συμφωνία με καυτά περιβαλλοντικά θέματα που βρίσκονται στην αιχμή των συζητήσεων και των διαμορφούμενων πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Υπήρχαν λοιπόν βραβεία που αφορούσαν την κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, την ενεργειακή πολιτική, την προστασία των τροφίμων, την προστασία των οικοσυστημάτων. Και είχαμε και το Βραβείο Ζωής που είναι η ζωντανή απόδειξη της δια βίου μάθησης, της ακούραστης προσφοράς και των ανθρώπων που δεν εκχωρούν  το δικαίωμα τους να υπερασπίζονται τη γη, την ομορφιά και τους φυσικούς θησαυρούς της ιδιαίτερης πατρίδας τους.

Σχετικά άρθρα (ταξινόμηση ανα tag)

αρχή της σελίδας