A-
 A 
A+
Open login
Δευτέρα, 14 Δεκέμβριος 2015 08:07

ΙΣΤΟΡΙΚΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ, ΑΛΛΑ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ Α∆ΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Το European Environmental Bureau χαιρέτισε την παγκόσµια συµφωνία για το κλίµα, που υπεγράφη στο Παρίσι το Σάββατο και επαίνεσε τη σκληρή δουλειά των συµµετεχόντων στην COP. Παράλληλα προειδοποίησε ότι, παρά τις επίπονες διαπραγµατεύσεις για την επίτευξη της συµφωνίας έλειψαν βασικά στοιχεία από την ιστορική συνθήκη, και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει τις φιλοδοξίες της. Ο Mikael Karlsson, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος (ΕΕΒ), σχολίασε στο τέλος των συνοµιλιών αναφέροντας «Αυτή η παγκόσµια συµφωνία είναι ένα ιστορικό επίτευγµα. Οι ηγέτες του κόσµου αναγνωρίζουν τώρα ότι έχουν πει η κοινωνία των πολιτών και της επιστήµης για µεγάλο χρονικό διάστηµα, δηλαδή ότι οι παρόντες στόχοι και τα µέτρα δεν επαρκούν. Έτσι, ενώ η Συνθήκη ορίζει έναν φιλόδοξο πλαίσιο να κρατήσει τον πλανήτη κάτω από την αύξηση της θερµοκρασίας των 2  C και να συνεχίσουν τις προσπάθειες για να παραµείνει σε 1,5 C ο στόχος είναι εντυπωσιακά περιορισµένος και αόριστος. Ευτυχώς όµως, ένας µηχανισµός αξιολόγησης έχει τεθεί σε εφαρµογή και καλούµε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές για τον περιορισµό της κλιµατικής αλλαγής όχι µόνο στην Ένωση, αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο, πιέζοντας για µια ισχυρότερη συνθήκη στο κοντινό µέλλον».Κάτι τέτοιο στην Ευρώπη θα σηµαίνει την οικοδόµηση µιας ενεργειακής Ένωσης που θα επιτρέψει στην Ε.Ε. να περιορίσει ή και να τερµατίσει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιµα και να αυξήσει την ενεργειακή απόδοση µε την επιτάχυνση της µετάβασης σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.Είναι, επίσης, σηµαντικό η ΕΕ να προωθήσει τους στόχους µείωσης των εκποµπών σύµφωνα µε το νέο στόχο της αύξησης της θερµοκρασίας, καθώς και την µεταρρύθµιση στα εµπορικά συστήµατα µε την εφαρµογή της περιβαλλοντικής φορολογικής µεταρρύθµισης.
Πιο συγκεκριµένα :

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει τις αναγκαίες νοµοθετικές προτάσεις, ώστε να µπουν σε καλό δρόµο οι συνθήκες για να έχουν τουλάχιστον το 40% της ενεργειακής απόδοσης.

• Τα κράτη µέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να εφαρµόσουν πλήρως την υφιστάµενη νοµοθεσία για την ενεργειακή απόδοση, µε την αυστηρή παρακολούθηση της εφαρµογής από την Επιτροπή.

• Η Ευρώπη πρέπει να λάβει τα αναγκαία µέτρα για επενδυτικές αποφάσεις µε σκοπό τη διασφάλιση της υλοποίησης των στόχων της Ε.Ε. για το 2020, και να επιτευχθεί ο µακροπρόθεσµος στόχος της διατήρησης της υπερθέρµανσης του πλανήτη µέχρι τους 1,5 C.

• Η Ε.Ε. πρέπει να προχωρήσει στη διαρθρωτική µεταρρύθµιση του συστήµατος για την εµπορία των εκποµπών ρύπων στην Ευρώπη, ώστε να καταστεί πλήρως αποτελεσµατική η δηµοπράτηση των αδειών, η διαγραφή του πλεονάσµατος δικαιωµάτων εκποµπής και ένα σηµαντικό µερίδιο των εσόδων να διοχετεύεται σε επενδύσεις για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αρχίσει και πάλι ένα εργάζεται για τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιµα και να προωθήσει τις µεταρρυθµίσεις της περιβαλλοντικής πολιτικής στα κράτη µέλη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε:

Roland Joebstl, EEB Policy Officer, Climate and Energy +32 479 55 16 8
Philippa Nuttall Jones, Senior Communications Officer ΕΕΒ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , +32 4 71 57 01 81

ΑΞΟΝΕΣ

  • ΑΕΡΑΣ
  • ΝΕΡΟ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
  • ΟΙΚΙΣΜΟΣ