A-
 A 
A+
Open login

ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ESR ;

 

ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ESR ;

 

Μόνο τρεις χώρες στην Ευρώπη βρίσκονται στο σωστό δρόμο για να πετύχουν τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα σύμφωνα με νέα κατάταξη που δημοσιεύθηκε στο τέλος Μαρτίου από τις ΜΚΟ Transport & Environment και Carbon Market Watch, με βάση τη θέση κάθε ευρωπαϊκής κυβέρνησης σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής για τον καταμερισμό της προσπάθειας ανά κράτος (ESR: Effort Sharing Regulation).

Στην κατάταξη, η Σουηδία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας και ακολουθεί η Γερμανία και η Γαλλία. Από την άλλη πλευρά, η Πολωνία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Τσεχική Δημοκρατία πιέζουν και προσπαθούν να αποδυναμώσουν την πρόταση της Επιτροπής, αντισταθμίζοντας τις προσπάθειες της Ευρώπης να συμμορφωθεί με τη συμφωνία του Παρισιού.

Η νομοθετική πρόταση, που καλύπτει το 60% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ευρώπη, θέτει δεσμευτικούς εθνικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών ρύπων για την περίοδο 2021-2030, στους τομείς που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπής ρύπων. Στην ουσία κάνει ένα σημαντικό βήμα για τον υπολογισμό και μείωση εκπομπών από μεταφορές, κτίρια, γεωργία και απόβλητα, τομείς πολύ σημαντικούς για την επιβάρυνση περιοχών που δεν έχουν βαριά βιομηχανία.

Επιπλέον, με τη θέσπιση εθνικών στόχων, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχουν και να καθιστούν υπόλογες τις κυβερνήσεις τους για τις θέσεις που αποφασίζουν και λαμβάνουν σχετικά με την τήρηση των στόχων, διασφαλίζοντας ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να απολαμβάνουν σημαντικά οφέλη σε μια κοινωνία με καθαρό αέρα.

Αυτή την περίοδο, τα κράτη μέλη της ΕΕ διαπραγματεύονται για την κοινή τους θέση σχετικά με το ESR στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο τελικός νόμος όπως θα διαμορφωθεί, αναμένεται να εγκριθεί μέχρι τα τέλη του 2017.

 

Ένα από τα πολιτικά ευαίσθητα θέματα που πρέπει να λυθούν στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της πρότασης για το ESR είναι το σημείο εκκίνησης και το έτος έναρξης των κύκλων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Για να υπάρξει συμβιβαστική λύση μεταξύ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM) και της θέσης πολλών κρατών μελών, όπως επισημάνθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις, προτείνεται από το T&E να υπάρχουν δύο κατευθύνσεις για την αφετηρία:

για τα κράτη μέλη με αρνητικό στόχο εκπομπών για το 2020, το σημείο εκκίνησης να είναι οι μέσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στη περίοδο 2016-2018
για τα κράτη μέλη με θετικό στόχο εκπομπών για το 2020, το σημείο εκκίνησης να είναι ο στόχος εκπομπών για το 2020, ο οποίος θα καθορίζεται στην Απόφαση για την Κατανομή της Προσπάθειας (ESD).

Σύμφωνα με τα δεδομένα, υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ του σεναρίου αναφοράς της ΕΕ του 2016 και των εθνικών προβλέψεων που πραγματοποιήθηκαν και αναφέρθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του MMR (Monitoring Mechanism Regulation) και των προηγούμενων διεθνών συνθηκών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC/Πρωτόκολλο του Κιότο).

Οι εθνικές προβλέψεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν καθορίζονται σημαντικές πτυχές που επηρεάζουν τις εθνικές οικονομίες και την εθνική ανάπτυξη. Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι ότι οι εθνικές προβλέψεις και παράμετροι πρέπει να εξετάζονται από τη UNFCCC καθώς και από τα συμβαλλόμενα μέρη της UNFCCC κατά την πολυμερή διαδικασία αξιολόγησης.

Σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση, είναι πιθανό14 κράτη μέλη να έχουν συνολικό πλεόνασμα σε ετήσιο μερίδιο εκπομπών ή ΑΕΑ (Annual Emission Allocation) κατά την περίοδο 2021-2030, ενώ σε επίπεδο ΕΕ θα υπάρξει έλλειψη 338 εκατομμυρίων ΑΕΑ την ίδια περίοδο.

Η σύγκριση αυτή εκτιμάται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρήση ευελιξίας, ιδίως με βάση τις εθνικές συνθήκες και την αβεβαιότητα όσον αφορά τη χρησιμοποίηση της ευελιξίας του LULUCF (άρθρο 7) σε πλήρη αξία.

Η άποψή του T&E είναι ότι οι δευτερεύουσες τεχνικές μείωσης, κατά κανόνα δεν αποτελούν βιώσιμη λύση για το SIS/MIS εξ’ αιτίας διαφόρων τεχνικών και οικονομικών λόγων.

Είναι γεγονός ότι πρόκειται για ένα συστημικό πρόβλημα που δεν μπορεί να θεραπευτεί με δευτερεύουσες τεχνικές μείωσης.

Ως εκ τούτου, η λύση είναι να συνδεθούν τα νησιά με το εθνικό δίκτυο έτσι ώστε οι υπάρχουσες μονάδες να μπορούν να παροπλιστούν ή να χρησιμοποιηθούν ως εφεδρικές εγκαταστάσεις.

Πρόκειται για μια αποδεκτή λύση προκειμένου να μην χαθούν χρήματα στις τεχνικές δευτερογενούς μείωσης.

Για το σκοπό αυτό, ακολουθείται συστηματική προσπάθεια να επιταχυνθεί η διασύνδεση των νησιών μέσω του κυλιόμενου δεκαετούς σχεδίου του φορέα εκμετάλλευσης του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να εξουδετερωθούν οι παλιοί κινητήρες ντίζελ το συντομότερο δυνατό.

Με επίκεντρο το σχέδιο σύνδεσης της Κρήτης προς την Πελοπόννησο, αυτό θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2022. Γίνεται προσπάθεια επίσης να επιτευχθεί κάποια πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω της αναθεώρησης του ΣΕΔΕ (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών).

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι αυτό που θα νομοθετείται ως ΒΔΤ (Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές) πρέπει να ακολουθείται κατά κανόνα.

ΑΞΟΝΕΣ

  • ΑΕΡΑΣ
  • ΝΕΡΟ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
  • ΟΙΚΙΣΜΟΣ