A-
 A 
A+
Open login

Επισημάνσεις - Εισηγήσεις

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΜΙΑΝΤΙΤ ΣΤΟ ΔΡΕΠΑΝΟ ΠΑΤΡΩΝ

Αξιότιμοι κύριοι.

Ένα ακόμη ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον εξακολουθεί να παραμένει άλυτο, περισσότερο από δέκα χρόνια.

Πρόκειται, όπως γνωρίζετε, για μεγάλες ποσότητες προϊόντων αµιάντου και παραγώγων αυτού, εκτεθειμένων στην ύπαιθρο σε αφύλακτους χώρους του εγκαταλελειμμένου εργοστασίου της πρώην ΑΜΙΑΝΤΙΤ στο Δρέπανο Αχαίας περισσότερο από δέκα χρόνια και χωρίς καμία επισήμανση της επικινδυνότητας των αποθηκευμένων υλικών. Έτσι, εισέρχονται στο χώρο άτομα είτε για να απορρίπτουν παρανόμως οικοδομικά απόβλητα είτε για να κλέβουν τυχόν χρήσιμα υλικά, μη γνωρίζοντες τον κίνδυνο και τις επιπτώσεις στην υγεία τους, ενώ, επιπλέον, με τον άνεμο, ίνες αμιάντου απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα να εισπνέονται από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, με πιθανή επιδείνωση της ποιότητας υγείας τους.

Σύμφωνα με οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), αλλά και της Ε.Ε., τα προϊόντα αμιάντου έχουν χαρακτηρισθεί τοξικά (και πρωτίστως ως απόλυτο καρκινογόνο υλικό) και ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για την δημόσια υγεία.

Και αξίζει να σημειωθεί ότι τα σπίτια των κατοίκων του οικισμού της περιοχής, το Δημοτικό Σχολείο Δρεπάνου, το Νηπιαγωγείο Δρεπάνου το φροντιστήριο  ξένων γλωσσών αλλά και το γήπεδο Δρεπάνου βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την έκταση αυτή.

Το ECOCITY, όπως έχετε ενημερωθεί, δραστηριοποιήθηκε έντονα για τη λύση της 10χρονης ανοχής, τόσο της Περιβαλλοντικής Ζημιάς, όσο και των επιπτώσεων στη Δημόσια Υγεία και στο Οικοσύστημα της περιοχής, σύμφωνα με το Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση  των  ζημιών στο περιβάλλον-εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 190 Α'), τονίζοντας ότι παρά τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών και τις συνεχείς κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες των κατοίκων της Περιοχής και των τοπικών Οικολογικών Οργανώσεων, το ζήτημα δεν έχει ακόμη επιλυθεί και συνεχίζει να αποτελεί μια διαρκή απειλή.

Για ενημέρωσή σας, Επιτροπή του ECOCITY συναντήθηκε καταρχήν, την 9η Ιουνίου 2017, με τη Διοίκηση και Στελέχη της Εθνικής Τράπεζας και συζήτησε για το πρόβλημα και της ευθύνες αδράνειας στο θέμα της ΑΜΙΑΝΤΙΤ.

Επιπλέον προχώρησε ακόμη περισσότερο συγκαλώντας σύσκεψη στην Πάτρα, την 17η Ιουνίου 2017, με συμμετοχή εκπροσώπων πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, βουλευτών Αχαΐας, εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του τοπικού Ιατρικού Συλλόγου, στην Αίθουσα του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου της Πάτρας. Στη Σύσκεψη παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, αφού προηγήθηκε μια ουσιαστική περιγραφή της ιστορικής πορείας του θέματος και παρουσιάστηκε η πρόταση της Επιτροπής για την Περιβαλλοντική Ζημιά του ECOCITY η οποία αφορά στον άμεσο ενταφιασμό των επικίνδυνων υλικών στον χώρο του εργοστασίου, αφού τηρηθούν όλες οι απαιτούμενες εργασίες πλήρους στεγανοποίησης με παρακολούθηση ειδικής ομάδας επιστημόνων.

Στη συνέχεια, το ECOCITY ενημερώθηκε για σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 3 Ιουλίου στο ΥΠΕΝ, παρουσία του αρμόδιου Αν. Υπουργού, μετά από αίτημα του Δημάρχου Πατρέων, με αντικείμενο το ζήτημα της ΑΜΙΑΝΤΙΤ, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας.

Από τα δημοσιεύματα του Τύπου, δεν προκύπτει, ωστόσο να έχει ληφθεί καμία ουσιαστική απόφαση εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε ότι η Αμιαντίτ αποτελεί ένα ζήτημα υψηλής περιβαλλοντικής προτεραιότητας. Επιβεβαιώθηκε πάντως από τον ίδιο τον Αν. Υπουργό ότι «στην περιοχή της Πάτρας δεν προβλέπεται από τον εθνικό σχεδιασμό μονάδας ταφής επικινδύνων αποβλήτων. Η μόνη πρόβλεψη που υπάρχει είναι μια δυνατότητα να αναληφθεί στο μέλλον μια πρωτοβουλία για τα υγειονομικά-νοσοκομειακά επικίνδυνα απόβλητα. Δεν έχει όμως ξεκινήσει και δεν έχει καμία σχέση με την Αμιαντίτ».

Το γεγονός όμως ότι καμία απόφαση για άμεσες ενέργειες δεν λήφθηκε εγείρει ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για την συνεχιζόμενη αδράνεια της Διοίκησης, μια αδράνεια που έχει ως συνέπεια να παραμένει ανοικτό ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό ζήτημα, που αποτελεί μια συνεχιζόμενη απειλή σε βάρος της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Και τούτο διότι, με την τακτική των καθυστερήσεων επιδεινώνεται η κατάσταση και συνεχίζεται η διασπορά ινών αμιάντου στην ευρύτερη περιοχή.

Είναι προφανές ότι εκτός των πτυχών αυτών υπάρχει και ένα σοβαρό νομικό ζήτημα περί ατομικής και συλλογικής ευθύνης που θα πρέπει να αναζητηθεί εκ μέρους παντός υπευθύνου και ειδικότερα εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των ιδιοκτητών, για μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας η οποία επικαλούμενη τις αρχές της πρόληψης και προφύλαξης, αλλά και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» θέτει κατά προτεραιότητα την άμεση «εξαφάνιση» της πηγής ρύπανσης με συγκεκριμένους όρους είτε κατά προτεραιότητα από τον φορέα εκμετάλλευσης (ιδιοκτήτη του εργοστασίου της ΑΜΙΑΝΤΙΤ) με δική του οικονομική επιβάρυνση στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την «Περιβαλλοντική Ευθύνη» (ΠΔ 148/2009, άρθρα 7, 8 και 9) είτε από την ίδια τη Διοίκηση (αρμόδια Αρχή, που είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση-ΠΕΑΠΖ), εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης αδυνατεί, με αναδρομική ανάκτηση του κόστους.

Στο παραπάνω πλαίσιο σας γνωρίζουμε ότι το ECOCITY, με την υποστήριξη και συνεργασία ενεργών πολιτών επαγρυπνεί και επιφυλάσσεται, αφού προηγουμένως καλεί όλους τους αρμόδιους να συναισθανθούν τις ευθύνες τους και να δρομολογήσουν τις αναγκαίες ενέργειες, έστω και την ύστατη στιγμή ώστε να δοθεί επιτέλους μια οριστική λύση που θα εγγυάται διασφάλιση της δημόσιας υγείας και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει συντελεστεί.

Ειδικότερα το ECOCITY απευθύνεται καταρχήν προς το αρμόδιο Υπουργείο, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Περιφέρεια απαιτώντας:

1. την άμεση τροποποίηση της με α.π. 5266/95937/07.11.2011 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με θέμα «Έγκριση εργασιών συλλογής, απομάκρυνσης επικινδύνων αποβλήτων και εξυγίανσης – αποκατάστασης του ακινήτου των πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων της «ΑΜΙΑΝΤΙΤ», άλλως

2. την αντικατάσταση αυτής με νέα ρεαλιστική πρόταση στη βάση της διαχείρισης των αποβλήτων αμιάντου επί τόπου με τις πλέον ενδεδειγμένες τεχνολογικά πρακτικές (ταφή αμιάντου στο χώρο και εποπτεία όλης της διαδικασίας), λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων αμιάντου που έχει επιλεγεί αποτελεί λύση υψηλού κόστους μεταφοράς και ως εκ τούτου μη εφικτή, αλλά και μη ενδεδειγμένη επιστημονικά, όπως αναφέρεται και στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (όπου ως βέλτιστη λύση υποδεικνύεται η επί τόπου διαχείριση)

3. την άμεση λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων εκ μέρους των ιδιοκτητών και ειδικά της Εθνικής Τράπεζας στη βάση των τεχνικών εκθέσεων και προτάσεων που ήδη έχουν υποβάλει από το 2011

4. την άμεση ανάληψη δράσης εκ μέρους της αρμόδιας Αρχής εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης – ιδιοκτήτης δεν ανταποκριθεί ενός εύλογου χρονικού διαστήματος, ως υποχρεούται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα 11 και 12 του ΠΔ 148/2009, ανακτώντας στη συνέχεια το κόστος.

Το ECOCITY επικαλείται προς ενίσχυση των απόψεών του και τα παρακάτω έγγραφα:

(α) το με α.π. 680/11.03.2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ) του ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με θέμα «Κίνηση διαδικασίας «περιβαλλοντικής ευθύνης» για την απομάκρυνση αμιάντου και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς στο χώρου του πρώην εργοστασίου της «ΑΜΙΑΝΤΙΤ», ΣΤΟ ΔΔ Δρεπάνου στο Ρίο Νομού Αχαΐας.»,

β) το με α.π. 388/06.03.2012 έγγραφο της ΕΓΕΠΕ με θέμα «Απομάκρυνση αποβλήτων αμιάντου από το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο της AMIANTIT Α.Ε., στο Δ.Δ  Δρέπανο, Δήμου Ρίου.»

γ) το με α.π. 2510/Π-2022/02.06.2014 απάντηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους-  Δικαστικό Γραφείο Πατρών.

δ)  το με αριθ. πρωτ. 214272/4241/17.08.2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδος.

Τέλος, το ECOCITY ασκώντας το έννομο συμφέρον που πηγάζει από το άρθρο 13 του ΠΔ 148/2009 και από την Σύμβαση Άαρχους (πρόσβαση στη Δικαιοσύνη) σε θέματα δημόσιας υγείας και προστασίας του Περιβάλλοντος, σας γνωρίζει ότι εφόσον μέχρι την 31η Αυγούστου δεν υπάρξει η δέουσα ανταπόκριση από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας θα κινήσει κάθε νόμιμη διαδικασία επισημαίνοντας και αναδεικνύοντας τις αστικές και ποινικές ευθύνες κάθε υπευθύνου, ώστε :

- οι ιδιοκτήτες να εφαρμόσουν τις εντολές της Διοίκησης και να προχωρήσουν στη ταφή των ποσοτήτων προϊόντων αµιάντου και παραγώγων αυτού, στο εγκαταλειμμένο εργοστάσιο της πρώην ΑΜΙΑΝΤΙΤ.

- οι αρμόδιοι να προβούν σε άμεσες ενέργειες ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις με άλλους τρόπους, όπως είναι η αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, κάτι που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με κάθε έννοια Επιχειρηματικής Ηθικής περί ανάληψης της ευθύνης και, κυρίως, το σεβασμό των ανθρώπινου δικαιώματος διαβίωσης σε ένα καθαρό οικοσύστημα.

Αθήνα, Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ECOCITY

Θάνος Ζαφειρόπουλος

Η Επιτροπή Περιβαλλοντικής Ζημιάς του ECOCITY

Γιάννης Κουμαντάκης Αντιπρόεδρος ΔΣ ECOCITY Oμ. Καθηγητής ΕΜΠ

Μαργαρίτα Καραβασίλη, Πρόεδρος CISD (Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη), π. Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ

Χρύσα Βελλοπουλου Δικηγόρος,  Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια,

Περικλής Πασχάκης, Δικηγόρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

- ΥΠΕΝ/ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΣΥΓΑΠΕΖ)

- ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΤΡΕΩΝ

- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ υπόψη Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

- ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΕ, υπόψη Νομικού Εκπροσώπου

- ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ

- ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

- ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΤΡΩΝ

- ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ)

 

Η νοθεία και το λαθρεμπόριο καυσίμων είναι μία πληγή για τη χώρα, με μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις και επηρεασμό της Δημόσιας Υγείας, αλλά και τοιυ Περιβάλλοντος.

Το εκτεταμένο λαθρεμπόριο καυσίμων, όπως έχει εμφανιστεί στα τελευταία 20 χρόνια από τις έρευνες και καταγγελίες που παρουσιάστηκαν στα Μέσα Ενημέρωσης, εντοπίζεται κυρίως στο πετρέλαιο.

Η νοθεία στα καύσιμα, παρατηρείται σχεδόν σε όλους τους τύπους (βενζίνες, πετρέλαιο κ.ά.), λόγω της πρόσμιξης που πραγματοποιείται (π.χ. φτηνότερης βενζίνης με ακριβότερη, νερό στα καύσιμα, κ.ά.)

Η περίπτωση κλοπής πετρελαίων παρατηρείται κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου στις παραδόσεις σε πολυκατοικίες και βιομηχανίες δεν παραδίδεται όλη η ποσότητα. Επίσης, κλοπή παρατηρείται στο πετρέλαιο ναυτιλίας όπου επίσης αναφέρονται μειωμένες ή και μηδενικές παραδόσεις.

Η καύση πετρελαίου θέρμανσης και ειδικά ναυτιλίας από τα επιβατικά και φορτηγά οχήματα έχει καταστρεπτικές συνέπειες στη ρύπανση της ατμόσφαιρας με εκπομπή ρύπων, που έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, σε σύγκριση με το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο από την 1/1/2005 σύμφωνα με οδηγία της Ε.Ε. πρέπει να είναι καθαρό με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.

Ακόμη, η χρήση πετρελαίου θέρμανσης ή/και ναυτιλίας για την κίνηση οχημάτων έχει σημαντική επίπτωση στο πορτοφόλι του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, αφού προκαλεί σημαντικές βλάβες και ζημιές.

Το κύριο πρόβλημα που δημιουργεί η λαθρεμπορία καυσίμων στο κράτος είναι η απώλεια τεράστιων πόρων σε περιόδους οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα, που εκτιμώνται σε 2,0 έως 3,0 δις ευρώ για κάθε χρόνο.

Πόροι οι οποίοι θα μπορούσαν να διατεθούν για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας και για τη προσπάθεια μείωσης της μεγάλης ρύπανσης.

Πόροι, για τους οποίους, κάθε κυβέρνηση επιβάλλεται να επενδύσει σε χρόνο και έργο, αφού η λύση είναι απλή και το μόνο που απαιτεί είναι πολιτική βούληση και υποδομή στις επιχειρήσεις εμπορίας και διακίνησης καυσίμων.

Μέσα από τις Ημερίδες του ECOCITY για την Πετρελαιοκίνηση, που έχουν υλοποιηθεί στον Κύκλο Διαλόγου που γίνεται στα τελευταία 10 χρόνια, καταγγέλθηκε το μεγάλο πρόβλημα της νοθείας. Επιπλέον παρουσιάστηκαν στοιχεία από επιστήμονες, που απαιτούσαν άμεση επέμβαση και μέτρα.

Το σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται στο τρόπο Διακίνησης των Καυσίμων και στην ανάγκη επέμβασης του Κράτους σε όλον τον Κύκλο της Διανομής (Εταιρίες Καυσίμων – Εταιρίες ή ιδιοκτήτες Βυτίων Διανομής Καυσίμων – Σημεία Παράδοσης Καυσίμων)

Το Πρόβλημα δείχνει να είναι μεγάλο και με συνέπειες, που απαιτούν λύσεις που μας προσφέρει η Νέα Τεχνολογία και επέμβαση του κράτους εκεί που πρέπει και να χτυπήσει τα κυκλώματα που λυμαίνονται πόρους που θα έπρεπε να υπήρχαν στο κοινό Ταμείο, καλύπτοντας ανάγκες προϋπολογισμού της χώρας.

Το ECOCITY εκπληρώνοντας την δέσμευση του, που ανακοίνωσε στην πρώτη εσπερίδα του Κύκλου Διαλόγου το έτος 2005, προετοίμασε και κατέθεσε, σε κάθε κυβέρνηση μέχρι σήμερα, την πρότασή του για την πάταξη της λαθρεμπορίας καυσίμων και προτείνει την δημιουργία Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Καυσίμων (ΕΦΕΚ), ως ανεξάρτητη αρχή ελέγχου του Κύκλου Διακίνησης και Ελέγχου Παραδόσεων Καυσίμων.Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ECOCITY ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

O Κύκλος Διανομής Καυσίμων ξεκινά και ολοκληρώνεται στις εγκαταστάσεις όπου φορτώνουν τα Φορτηγά Καυσίμων (Βυτιοφόρα) και τα Σλέπια (Πλωτές Δεξαμενές).

Η Παραλαβή/Φόρτωση των Καυσίμων γίνεται είτε στα Κρατικά Διυλιστήρια, είτε στις Εγκαταστάσεις των Εταιριών Πετρελαιοειδών.

Δικαίωμα φόρτωσης καυσίμων έχουν τα βυτιοφόρα που ανήκουν ή συνεργάζονται με εταιρίες καυσίμων και, από ιδιώτες/επιχειρηματίες που πληρούν προϋποθέσεις αποθήκευσης. Επίσης οι εταιρίες πετρελαιοειδών έχουν την δυνατότητα να παραλαμβάνουν καύσιμα και μέσω αγωγών, από τα Διυλιστήρια στις Εγκαταστάσεις τους.

Ένας άλλος σημαντικός Φορέας Διακίνησης Καυσίμων είναι επίσης οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας που παραλαμβάνουν καύσιμα από τα Διυλιστήρια και τα διακινούν με στρατιωτικά βυτιοφόρα οχήματα, σε Μονάδες για τις ανάγκες μετακίνησης του στόλου οχημάτων του Στρατού.

Η Μεταφορά των Καυσίμων προς τους παραλήπτες (πρατήρια καυσίμων, πολυκατοικίες, βιομηχανίες, σκάφη αναψυχής κ.ά.) γίνεται με βυτιοφόρα που έχουν χωρισμένες και ογκομετρημένες δεξαμενές υποδοχής καυσίμων (διαμερίσματα). Επίσης η μεταφορά ναυτιλιακού πετρελαίου γίνεται με σλέπια ή πλοιάρια με δεξαμενές.

Διακρίνουμε διάφορες κατηγορίες κλοπής ή νόθευσης καυσίμων, ανάλογα με τον διακινητή και τον παραλήπτη, όπως :

- Κλοπές ή παραδόσεις νοθευμένου καύσιμου σε Πρατήρια Καυσίμων, που είναι πλέον δύσκολο με την εμπειρία των πρατηριούχων καυσίμων  αλλά όχι αδύνατο. Στις περιπτώσεις αυτές οι εταιρίες καυσίμων ζητούσαν να παραδίνονται σφραγισμένα διαμερίσματα των βυτίων στους πρατηριούχους.

- Κλοπές σε παραδόσεις καυσίμων σε πολυκατοικίες, που με έντεχνο τρόπο επιτυγχάνουν παράνομα κάποιοι οδηγοί βυτίων

- Κλοπές ή παραδόσεις νοθευμένου καυσίμου σε Βιομηχανίες και καταστήματα (φούρνοι κλπ)

- Κλοπές σε παραδόσεις πετρελαίου ναυτιλίας σε πλοία με την συνεργασία ή μη των αρμοδίων εφοδιασμού.

Μετά από κάθε κλοπή το διαθέσιμο καύσιμο που προέρχεται από παράνομη παρακράτηση και μη παράδοση, είναι βέβαιο ότι διατίθεται και πωλείται με τη συνέργια κλεπταποδόχου που διαθέτει ανάλογη δεξαμενή, είτε νόμιμη σε Πρατήρια Καυσίμων είτε παράνομη σε αποθήκες αποχρωματισμού της ιχνηθεσίας του καυσίμου. Σε αυτές τις δεξαμενές μπαίνει το καύσιμο με πλήρη γνώση της παρανομίας και με στόχο τον παράνομο πλουτισμό.

Σύμφωνα με αναφορές, μεγάλα κυκλώματα διαθέτουν παράνομες δεξαμενές, όπου χύνουν συνήθως πετρέλαιο ναυτιλίας ή/και θέρμανσης, το οποίο μπαίνει σε διαδικασία αποχρωματισμού και προώθησης, στη συνέχεια, στην Αγορά.

Κάτι που είναι σημαντικό να το γνωρίζει η Πολιτεία είναι ότι, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί εταιρίες πετρελαιοειδών να αναθέτουν σε εταιρίες ασφαλείας και φύλαξης (Security) την ηλεκτρονική παρακολούθηση των βυτιοφόρων οχημάτων, με Global Position System (GPS) αποκτώντας έτσι δυνατότητα ανίχνευσης των παρανομιών.

Το σύστημα αυτό και τον τρόπο παρακολούθησης του Κύκλου Διανομής, οι εταιρίες πετρελαιοειδών δεν τον είχαν παρουσιάσει και δεν τον είχαν βάλει όλες σε εφαρμογή, παρά το ότι έχουν ανάλογη υποχρέωση που απορρέει από την ευθύνη της διανομής ποιοτικών προϊόντων και όχι νοθευμένων, όπως συμβαίνει με την περίπτωση των καυσίμων. Ακόμη, παρά τη δημοσιότητα του θέματος τηρήθηκε σιγή στην διαθεσιμότητα της λύσης που υπάρχει για το θέμα αρκετά χρόνια τώρα.

Από τις παρουσιάσεις στις Ημερίδες του ECOCITY και την δραστηριοποίηση μας με επιστολές που εστάλησαν στους αρμόδιους Υπουργούς για τη προσέγγιση της παρούσας πρότασής μας, δημιουργήθηκε ανάλογη πίεση στα προηγούμενα χρόνια, χωρίς αποτέλεσμα.

Το ECOCITY προτείνει την επέμβαση της Κυβέρνησης για να αναπτυχθεί και να εφαρμοσθεί σύστημα ελέγχου της διακίνησης καυσίμων, με αποκλειστική ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση των εταιριών εμπορίας καυσίμων και των επαγγελματιών μεταφορέων καυσίμων, που έχουν την ανάλογη υποχρέωση.

Όλο το έργο της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της διανομής καυσίμων, είναι βέβαιο ότι δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά τους ιδιοκτήτες οχήματων/βυτία και τις εταιρίες πετρελαιοειδών, ακολουθώντας το παράδειγμα των εφαρμογών που έχουν γίνει στις επιχειρήσεις για τον ηλεκτρονικό έλεγχο παραστατικών και οικονομικών διεκπεραιώσεών τους.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Οι απαιτήσεις εκτιμάται ότι καλύπτονται σε διάστημα περίπου δύο μηνών, από τη στιγμή της απόφαση να εφαρμοστούν τα παρακάτω βήματα :

 1. ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΒΥΤΙΩΝ & ΣΛΕΠΙΩΝ

Απόφαση από το αντίστοιχο Υπουργείο και πιθανόν τις Περιφέρειες, για την απογραφή και καταγραφή, σε επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Αγορά των Πετρελαιοειδών, των παρακάτω :

1.1. Καταγραφή δεξαμενής καυσίμων με γεωγραφικό προσδιορισμό σε ιδιόκτητο χώρο και εκτίμηση της χωρητικότητα όλων των δεξαμενών που βρίσκονται σε εταιρίες πετρελαιοειδών, πρατήρια καυσίμων, βιομηχανίες, καταστήματα και σε άλλους χρήστες. Δημιουργία Μητρώου και κωδικοποίηση.

1.2. Καταγραφή όλων των Φορτηγών/Βυτίων μεταφοράς καυσίμων και δημιουργία Μητρώου Βυτίων με αναλυτική χωρητικότητα ανά διαμέρισμα καυσίμων.

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΥΤΙΩΝ και ΣΛΕΠΙΩΝ

Με δαπάνη κάθε ιδιοκτήτη φορτηγού βυτίου μεταφοράς καυσίμων, καθώς και στα σλέπια που χρησιμοποιούνται για παραδόσεις πετρελαίου για χρήση ναυτιλίας, τοποθετείται και ασφαλίζεται για εξωτερικές επεμβάσεις σύστημα εξοπλισμού που θα περιλαμβάνει μονάδα GPS και μονάδα ελέγχου με μικροϋπολογιστή για μετάδοση δεδομένων

 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Στα Γραφεία Διακίνησης κάθε εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών δημιουργείται Κέντρο Ελέγχου που θα παρακολουθεί όλα τα βυτιοφόρα που έχουν τα σήματά της ή συνεργάζονται μαζί της και κάνουν παραδόσεις σε πρατήρια με το σήμα της εταιρίας, σε πολυκατοικίες, σε βιομηχανίες και γενικώς στους πελάτες της εταιρίας.

Το Κέντρο Ελέγχου κάθε εταιρίας πετρελαιοειδών θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα εξοπλισμού που θα περιλαμβάνει :

3.1. Υπολογιστές για τη συνεχή καταχώρηση δεδομένων που θα στέλνουν τα βυτιοφόρα, σε όλη τη διάρκεια του δρομολογίου ή κατά την άφιξη, ανάλογα με την επένδυση κάθε εταιρίας.

3.2. Σύνδεση με operators κινητής τηλεφωνίας που παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνονται δεδομένα (γεωγραφική θέση παράδοσης, ποσότητα κλπ)σε πραγματικό χρόνο

3.3. Εξειδικευμένο λογισμικό που επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο την εμφάνιση σημαντικών στοιχείων (Ηλεκτρονικός χάρτης θέσης βυτιοφόρων, έλεγχος διαδικασίας φόρτωσης και εκφόρτωσης σε σχέση με γεωγραφική θέση, αναφορές, συναγερμοί κ.ά.)

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Με δαπάνη των Διυλιστηρίων και των Εγκαταστάσεων Φόρτωσης Καυσίμων των εταιριών μπορεί να τοποθετηθεί ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και μέτρησης της ροής του καυσίμου (δακτυλίδι) για την παράδοση στα βυτιοφόρα.

Παράλληλα, με τον εξοπλισμό που έχει τοποθετηθεί στα βυτιοφόρα μπορεί να γίνεται πλήρης έλεγχος της παραλαβής του καυσίμου.

Στα σημεία παράδοσης, με το άνοιγμα όποιου διαμερίσματος, θα ενεργοποιείται το σύστημα και θα αναφέρει το GPS μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, στο Κέντρο Ελέγχου των εταιριών, όλες τις πληροφορίες (μπορεί να αναφέρει ακόμη και την ποσότητα που παραδίδει από το συγκεκριμένο διαμέρισμα του βυτίου)

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

Αποκλειστικό υπεύθυνος για τη σωστή διανομή των καυσίμων είναι και θα πρέπει πάντα να είναι οι εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών.

Με τη βοήθεια του GPS παρακολουθείται η πραγματική διαδρομή του βυτιοφόρου. Έτσι ελέγχεται αν σταματάει στα γεωγραφικά σημεία που βρίσκονται τα σημεία παράδοσης και οι νόμιμες δεξαμενές (πρατήρια, βιομηχανίες, Πολυκατοικίες κλπ) ή αν σταματάει σε άλλα σημεία με ενδεχόμενη παράνομη παράδοση.

Σε περίπτωση στάσης σε σημεία που δεν είναι καταγεγραμμένη δεξαμενή και γίνει παράδοση καυσίμου θα υπάρχει πλήρης ηλεκτρονική καταγραφή της γεωγραφικής θέσης και μπορεί να ακολουθήσει έλεγχος ή μπορεί να υπάρξει άμεσα σήμα συναγερμού και επέμβαση.

Σε σύντομο διάστημα (βάθος χρόνου 2 ετών) οι εταιρίες αν το επιθυμούν θα μπορούν να ελέγχουν εκτός από τη ποσότητα και την ποιότητα του καυσίμου που θα παραδίδεται από το βυτίο στα πρατήρια ή τα άλλα σημεία παράδοσης, οπότε η νοθεία θα είναι δύσκολη έως αδύνατη.

Κατά την επιστροφή του βυτιοφόρου στις εγκαταστάσεις θα καταγράφεται ηλεκτρονικά, χωρίς την επέμβαση τρίτου, το ιστορικό του δρομολογίου του βυτιοφόρου, στο server του Κέντρου Ελέγχου της εταιρίας του.

 1. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Ο τρόπος παραδόσεων πετρελαίου θέρμανσης ασφαλίζεται και ελέγχεται σε όλο της το εύρος.

Οι εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών θα ακολουθήσουν την τακτική που υπήρχε μέχρι σήμερα ως προς την τιμή πώλησης και το Κράτος μπορεί να παρέχει τις ανάλογες εκπτώσεις φόρου σε παραδόσεις πετρελαίου θέρμανσης. Προτείνεται η τιμολόγηση επί αυτοκινήτου από τους οδηγούς, σύστημα δοκιμασμένο και ασφαλές που, ήδη, εφαρμόζεται σε παραδόσεις τροφίμων, καφέ, εστιατόρια κλπ.

Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής βήματα :

6.1. Τιμολόγηση ηλεκτρονικά με κωδικό που θα έχει κάθε διαχειριστής ή ιδιοκτήτης μονοκατοικίας

6.2. Παροχή έκπτωσης που αναγράφεται στο τιμολόγιο, σύμφωνα με τη πολιτική του Κράτους

6.3. Ο κωδικός της έκπτωσης ορίζει τη συνθήκη σχέσης (πρατήριο, πολυκατοικία, αγροτικό, βιομηχανίας κ.λ.π.)

6.4. Το Υπουργείο Οικονομικών θα έχει την δυνατότητα να γνωρίζει άμεσα τις παροχές εκπτώσεων και τους παραλήπτες (έλεγχος – επιβεβαίωση – επέμβαση)

6.5. Ο κωδικός του βυτίου και του οδηγού θα υπάρχει σε κάθε τιμολόγιο με ευθύνη των εταιριών για τη σωστή χρήση κωδικών

6.6. Μέσω των κωδικών των παραληπτών, θα υπάρχουν άμεσα στατιστικά στοιχεία, σε κάθε εταιρία εμπορίας καυσίμων (και στην ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου), που θα εμφανίζονται όλες οι παραλαβές σε πολυκατοικίες και σε μονοκατοικίες, αγρότες κλπ.

Με τον τρόπο αυτό θα εκλείψει το φαινόμενο παραλαβής ποσοτήτων από επαγγελματίες που έχουν δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης σε μονοκατοικίες (ή βαρέλια) και το χρησιμοποιούν για πετρέλαιο κίνησης. Επίσης θα είναι δύσκολη η συνεργασία διαχειριστών και οδηγών βυτιοφόρων, αφού με έλεγχο ποσοτήτων εύκολα βγαίνουν συμπεράσματα συνέργειας.

Είναι φανερό πλέον, αφού μπλοκάρεται η πορεία του δρομολογίου και οι παραδόσεις των βυτιοφόρων, ότι θα δυσκολευθούν όσοι οδηγοί βυτιοφόρων επιλέξουν την οδό κλοπής ποσοτήτων από τις παραδόσεις.

Επίσης για μεγαλύτερη ασφάλεια, στη περίπτωση που επιθυμεί, κάθε διαχειριστής ή παραλήπτης μονοκατοικίας θα έχει την δυνατότητα με δαπάνη του, να εφοδιάζεται με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της παραλαμβανόμενης ποσότητας πετρελαίου, με κόστος που εκτιμάται ότι είναι πολύ χαμηλό.

 1. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Με τη μέθοδο που προτείνει το ECOCITY, το Κράτος μειώνει σημαντικά το κόστος χρονοαπασχόλησης προσωπικού για τον  έλεγχο. Η εφαρμογή του ηλεκτρονικού ελέγχου παρέχει σημαντικά στοιχεία και προσφέρει τη δυνατότητα στοχευόμενης επέμβασης.

Ο έλεγχος πλέον περιορίζεται στην εποπτεία των εταιριών καυσίμων, οι οποίες θα πρέπει να τηρούν σωστά τις διαδικασίες και προδιαγραφές της ηλεκτρονικής παρακολούθησης των παραδόσεων.

Επιπλέον η καλή συνεργασία των Υπηρεσιών του Κράτους με τα Κέντρα Ελέγχου των εταιριών καυσίμων, εκτιμάται ότι θα μειώσει αισθητά τις ανάγκες εκτενούς ελέγχου και θα παρέχεται αξιόλογος χρόνος για άμεση επέμβαση και διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε όλο το Κύκλο της Διακίνησης.

 1. ΠΟΙΝΕΣ

Απαιτείται, πλέον, το Κράτος, να επιλέξει και να αποφασίσει ένα σύστημα ποινών που θα δημιουργήσει ανασταλτική συμπεριφορά στη ροπή της κλοπής και λαθρεμπορίας καυσίμων.

Στις εταιρίες και τους μεταφορείς που θα είναι «αμελείς» σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, θα πρέπει να επιβάλλονται δυσβάστακτες ποινές.

Ενδεικτικά προτείνεται σε ιδιοκτήτες και οδηγούς βυτιοφόρων που παρανομούν να εφαρμόζεται το αυτόφορο και κράτηση ή καταβολή πολύ υψηλής εγγύησης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Οι υποθέσεις λαθρεμπορίας και κλοπής θα πρέπει να εκδικάζονται ταχύτατα.

Παράλληλα προτείνεται η δημιουργία Καταλόγου (Black list) ιδιοκτητών και οδηγών βυτιοφόρων που παρανόμησαν, ώστε οι εταιρίες πετρελαιοειδών που τους χρησιμοποιούν να γνωρίζουν το πρόβλημα και να συμμετέχουν στην καταστολή.ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ

Με την αξιοποίηση της παρούσας πρότασης του ECOCITY και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου της Διακίνησης Καυσίμων σε :

· Σημεία Φόρτωσης Καυσίμων

· Δρομολόγια (Γεωγραφική πορεία) βυτιοφόρων και σλεπιών

· Σημεία Παραδόσεων καθώς και σημεία στάσεων (στίγμα γεωγραφικό)

· Έλεγχο κενών οχημάτων κατά την επιστροφή στις εγκαταστάσεις

· Ηλεκτρονική καταγραφή ιστορικού δρομολογίου

· Τιμολόγηση επ΄ αυτοκινήτου και κωδικοποίηση παραληπτών

· Καταγεγραμμένες δεξαμενές καυσίμων και επιβεβαίωση παραδόσεων&l

ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

· Για την ποιότητα της διακινούμενης βιομάζας.

ü Εισαγόμενη από άλλες χώρες - Καταγραφή κυκλώματος διακίνησης και ποιότητα βιομάζας ανά Περιφέρεια :

1. Μητρώο Εισαγωγέων Βιομάζας. Υπεύθυνη Δήλωσή τους με αναφορά χώρας εισαγωγής και την εταιρία που συνεργάζονται.

2. Κάθε εισαγωγέας να καταθέσει κατάλογο με πελάτες/εμπόρους που πωλούν pellets και άλλα είδη βιομάζας

ü Παραγόμενη στη χώρα - Καταγραφή κυκλώματος διακίνησης και ποιότητα βιομάζας ανά Περιφέρεια :

1. Μητρώο Παραγωγών Βιομάζας στη χώρα

2. Κάθε βιομηχανία παραγωγής να καταθέσει κατάλογο με πελάτες/εμπόρους που πωλούν pellets και άλλα είδη βιομάζας

ü Διακινητές/Έμποροι ανά Πόλη

1. Υπεύθυνη Δήλωση Εμπόρων για διάθεση pellets και ξυλείας (Περιφέρειες – Δ/νσεις Εμπορίου)

2. Απογραφή σημείων πώλησης ξυλείας ανά Περιφέρεια

3. Έλεγχος Εμπόρων/Πωλητών ξυλείας, pellets & βιομάζας με εξέταση τιμολογίων παραλαβής ανά προμηθευτή (Περιφέρειες).

4. Εντοπισμός από ποιόν παρέλαβαν, πότε και αν είναι νόμιμος προμηθευτής

5. Έλεγχος αποθεμάτων (παραλαβές-πωλήσεις)

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

· Πολιτική προώθησης του φυσικού αερίου προς τα νοικοκυριά

ü Eιδικές παροχές έναντι της βιομηχανικής χρήσης.

ü Μείωση των φόρων του φυσικού αερίου

ü Εφαρμογή κινήτρων για επέκταση των συνδέσεων

· Προώθηση της χρήσης πετρελαίου για θέρμανση

ü Μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης

· Kαταπολέμηση της κλοπής και νοθείας πετρελαίου :

ü Απογραφή Δεξαμενών Πετρελαίου σε όλη τη χώρα

ü Εφαρμογή ηλεκτρονικού ελέγχου διακίνησης καυσίμων από τα σημεία φόρτωσης μέχρι και την  επιστροφή των βυτιοφόρων

ü Ευθύνη παρακολούθησης της διακίνησης και των βυτιοφόρων από τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων που συνεργάζονται οι μεταφορείς.

ü Πλήρης έλεγχος και επιβολή κυρώσεων σε μη εφαρμογή συστήματος εισροών-εκροών σε πρατήρια.

· Εφοδιασμός πετρελαίου για εμπορική και βιομηχανική χρήση, χωρίς παροχή έκπτωσης ΕΦΚ (θέρμανση).

· Έντονος έλεγχος στην ποιότητα του διακινούμενου πετρελαίου θέρμανσης.

ü Παραλαβές πετρελαίου ανά ΑΦΜ Ιδιώτη ή ΑΜ Πολυκατοικίας (Διαθέσιμοι ΑΜ από ρεύμα, νερό κλπ)

ü Διασταύρωση ποσοτήτων φόρτωσης με ποσότητες πώλησης σε πρατήρια καυσίμων (σύστημα εισροών – εκροών) και σε εταιρίες εμπορίας (μηχανογραφικό σύστημα)

· Σε παρανομούντες που διακινούν λαθραίο καύσιμο να εξομοιωθούν οι ποινές αντίστοιχα με τις περιπτώσεις φορτηγών που διακινούν ξυλεία λαθραία (κατάσχεση οχήματος μέχρι εκδίκαση της υπόθεσης)

ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ

· Αύξηση του Φόρου στο πετρέλαιο κίνησης (ανάλογο μέτρο με Παρίσι)

· Αναθεώρηση στο καθεστώς του «πράσινου δακτυλίου»

- Απαγόρευση κυκλοφορίας πετρελαιοκίνητων επιβατικών οχημάτων στο κέντρο των μεγάλων πόλεων, αφού είναι απαραίτητος ο περιορισμός εκπομπής Μικροσωματιδίων και Οξειδίων του Αζώτου

- Διατήρηση ελεύθερης κυκλοφορίας σε δακτύλιο και κέντρο μεγάλων πόλεων, στα Ηλεκτρικά, στα οχήματα Φυσ. Αερίου και στα Υβριδικά

· Κίνητρα για αντικατάσταση του στόλου των ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με οχήματα φυσικού αερίου, ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήματα. Κίνητρα και για μετατροπή ταξί για χρήση Φυσικού Αερίου

· Απόσυρση και αντικατάσταση του ρυπογόνου στόλου των Φορτηγών, που κυκλοφορούν στη χώρα, καθώς και εφαρμογή αντικινήτρων για τις εισαγωγές μεταχειρισμένων παλαιάς τεχνολογίας.

· Δημιουργία περιβαλλοντικών δακτυλίων για φορτηγά σε Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, ώστε να εισέρχονται μόνο νέας τεχνολογίας φορτηγά πετρελαιοκίνητα οχήματα και όχι ο παλιός και ρυπογόνος στόλος των μεταχειρισμένων που υπάρχουν.

· Ανάπτυξη των ΜΜΜ και προώθηση των λεωφορείων φυσικού αερίου και μέσων σταθερής τροχιάς στην Περιφέρεια

· Τοποθέτηση παγίδων μικροσωματιδίων

- Σε όλα τα παλαιάς τεχνολογίας Φορτηγά

- σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά λεωφορεία που διέρχονται στον αστικό ιστό των μεγάλων πόλεων

- σε όλα τα οχήματα των Ενόπλων Δυνάμεων

- σε όλα τα Σχολικά Λεωφορεία

- στα ταξί παλαιάς τεχνολογίας

· Έλεγχος για τη σωστή συντήρηση των αυτοκινήτων και δικύκλων (ΚΤΕΟ)

· Απαγόρευση στάθμευσης και της λειτουργίας κλιματισμού σε σταθμευμένα τουριστικά λεωφορεία σε περιοχές γύρω από τους αρχιαολογικούς χώρους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις (εφαρμογή μεθόδου Ρώμης)

· Δημιουργία και Λειτουργία ΕΦΕΚ (Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Καυσίμων)

- Ανεξάρτητη Αρχή για την παρακολούθηση του κυκλώματος καυσίμων

- Έλεγχοι δεξαμενών και τήρηση μητρώου

- Εποπτεία σε καθεστώς ελέγχου ποιότητας καυσίμων

Το ECOCITY υπογραμμίζει ότι πιθανοί κυβερνητικοί στόχοι με οικονομικό προσανατολισμό αποδείχθηκαν αναποτελεσματικοί και δεν αντισταθμίζουν το κόστος από την προκαλούμενη νοσηρότητα και πρόωρη θνησιμότητα του πληθυσμού, που προέρχεται από τα αυξημένα επίπεδα οξειδίων αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων.

Τονίζει την απουσία βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού και μηχανισμών ελέγχου για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την ανάγκη εμπλουτισμού του δικτύου σταθμών μετρήσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε κάθε μεγάλη πόλη μας. Αξιο αναφοράς είναι ότι για τις μεγάλες πόλεις της χώρας δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες μελέτες εκπομπών, ιδιαίτερα τώρα που έχει αλλάξει ο στόλος των οχημάτων, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη οποιαδήποτε εκτίμηση για το μέλλον από τη πολιτεία και βεβαίως αδυναμία χάραξης κάποιας στρατηγικής.

Καλεί τα συναρμόδια Υπουργεία να δρομολογήσουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη μείωση εκπομπής μικροσωματιδίων και άλλων ρύπων

- είτε από την καύση βιομάζας,

- είτε από την κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων οχημάτων,

- είτε από χρήση νοθευμένου καύσιμου.

Όπως είναι φανερό τα στοιχεία ρύπανσης του αέρα, που καταγράφηκαν στις δύο πόλεις τον περασμένο χειμώνα ήταν και πάλι ιδιαίτερα ανησυχητικά και απογοητευτικά με πολύ υψηλές συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων και καρκινογόνων πολυαρωματικών υδρογονανθράκων, που ξεπέρασαν τα όρια επιφυλακής που είναι θεσμοθετημένα από την Ε.Ε. και τα όρια των Οδηγιών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

E C O C I T Y

Εθελοντικός Οργανισμός για το Αστικό Περιβάλλον

Πληροφορίες : 210 6196757

www.ecocity.grinfo@ecocity.gr

 

Αθήνα, 17 Μαΐου 2015

Σελίδα 1 από 5

ΑΞΟΝΕΣ

 • ΑΕΡΑΣ
 • ΝΕΡΟ
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 • ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
 • ΟΙΚΙΣΜΟΣ