A-
 A 
A+
Open login

Νερό

Η ΠΡΩΤΗ ΦΩΛΙΑ ΚΑΡΕΤΤΑ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

Κάθε άνοιξη μεγάλος αριθμός θαλασσίων χελωνών του είδους Caretta caretta ταξιδεύουν από διάφορα μέρη της Μεσογείου, με προορισμό τον Κόλπο του Λαγανά, τον βιότοπο αναπαραγωγής που εμφανίζει διαχρονικά τον μεγαλύτερο αριθμό φωλιών στη Μεσόγειο. Στα γαλάζια νερά του κόλπου επιστρέφουν οι ενήλικες χελώνες που γεννήθηκαν εκεί πριν από πολλά χρόνια (συμπεριφορά παλιννόστησης) και ετοιμάζονται για την ωοτοκία. Η παραλία του Γέρακα είναι περιοχή Προστασίας της Φύσης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.), όπως και οι παραλίες του Καλαμακίου, της Δάφνης, και του Μαραθονησίου. Η παραλία στα Σεκάνια αποτελεί περιοχή Απόλυτης Προστασίας γιατί εμφανίζει εξαιρετικά υψηλή πυκνότητα φωλιών της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. Το γεγονός της πρώτης φωλιάς στη Ζάκυνθο, εκτός από τα ευχάριστα συναισθήματα που προκαλεί σε όλους μας, δημιουργεί παράλληλα και την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή στις δραστηριότητες τόσο των επισκεπτών στις παραλίες ωοτοκίας και στο θαλάσσιο χώρο του Ε.Θ.Π.Ζ., όσο και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις περιοχές.

ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

Στη Θεσσαλονίκη μόλις πρόσφατα βιώσαμε τι θα πει «ανασφάλεια νερού», με την πολυήμερη διακοπή της υδροδότησης. Γι` αυτό έχει αξία να διαβάσουμε μερικά στοιχεία και παραδείγματα διαχείρισης του ιδίου κινδύνου σε άλλες πόλεις, όπως περιγράφονται σε άρθρο του Robert Brears, ειδικού σε θέματα κλιματικής αλλαγής και διαχείρισης των  επιπτώσεων σε αστικά περιβάλλοντα.

Μέχρι το 2030, λοιπόν, εκτιμάται πως 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν σε αστικές περιοχές με εκατοντάδες εκατομμύρια να ζουν σε μία από τις 41 μεγαλουπόλεις του κόσμου, από 28 σήμερα. Ταυτόχρονα, η παγκόσμια ζήτηση για νερό αναμένεται να ξεπεράσει την προσφορά κατά 40%. Ως εκ τούτου, οι πόλεις σε όλο τον κόσμο κινδυνεύουν από την «ανασφάλεια των υδάτων», δηλαδή την αδυναμία του πληθυσμού να έχει πρόσβαση σε νερό καλής ποιότητας και επαρκούς ποσότητας.

Παραδοσιακά, οι πόλεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν αυξημένη ζήτηση για νερό, μαζί με μεταβλητή προσφορά, βασίστηκαν σε έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας, από πλευράς προσφοράς, όπως φράγματα και δεξαμενές. Αυτό ονομάζεται διαχείριση από την πλευρά της προσφοράς. Ωστόσο, αυτή είναι δαπανηρή από οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτική άποψη. Το νερό πρέπει να μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις, είναι συχνά κατώτερης ποιότητας απαιτώντας επεξεργασία για την κατανάλωσή του, ενώ η μεγάλης κλίμακας εκτροπή του νερού διαταράσσει την υγεία των υδάτινων οδών που υποστηρίζουν οικοσυστήματα, προκαλώντας συχνά και διασυνοριακά προβλήματα. Η ασφάλεια των αστικών υδάτων - η ικανότητα ενός αστικού πληθυσμού να διασφαλίζει τη βιώσιμη πρόσβαση σε επαρκείς πηγές νερού υψηλής ποιότητας - μπορεί να αυξηθεί μέσω της διαχείρισης της ζήτησης, η οποία συνεπάγεται την καλύτερη χρήση των υφιστάμενων παροχών ύδατος, προτού γίνουν σχέδια περαιτέρω αύξησης της προσφοράς.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

Πρόσφατα, το σημαντικό δικαίωμα των Ευρωπαίων Πολιτών να προωθούν πολιτικές για θέματα που τους αφορούν, πήρε για πρώτη φορά «σάρκα και οστά»!  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την  αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην κατεύθυνση της βελτίωσης της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό, ύστερα από τη συγκέντρωση 1,6 εκατομμυρίων υπογραφών με σχετικό αίτημα, από την πρωτοβουλία Right 2 Water.

Στον πυρήνα των προτάσεων της Ε.Ε. βρίσκεται η ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών για ζητήματα που άπτονται της τιμολόγησης και της ποιότητας του πόσιμου νερού, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η σύγκρισή του με το αντίστοιχο εμφιαλωμένο και να εμπεδωθεί η ασφάλεια του νερού βρύσης. Παράλληλα, στη δέσμη μέτρων που προωθείται, περιλαμβάνονται πολιτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν από τα κράτη μέλη, με στόχο να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε νερό βρύσης. Οι πολιτικές αυτές «μεταφράζονται» σε εγκατάσταση κοινόχρηστων βρυσών σε δημόσιους χώρους και κτίρια καθώς επίσης και σε εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών για το νερό της περιοχής τους. Η προτεινόμενη αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, παρότι έχει ως επίκεντρο το νερό, ενσωματώνει και συνδυάζει στρατηγικούς στόχους και πολιτικές της Ε.Ε. και για άλλες κρίσιμες θεματικές. Πιο συγκεκριμένα, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο νερό βρύσης αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των αποβλήτων που συνδέονται με το εμφιαλωμένο νερό, προοπτική που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με την πρόσφατη στρατηγική της ΕΕ για την κυκλική οικονομία και την αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλαστικό. Στο ίδιο πλαίσιο, αναμένεται να μειωθεί το αποτύπωμα CO2 προς την επίτευξη των στόχων του 2030 και της Συμφωνίας του Παρισιού, ενώ προβλέπεται και η εξοικονόμηση πάνω από 600 εκατομμυρίων ευρώ, που υπολογίζεται ότι δαπανούν ετησίως τα νοικοκυριά στην Ευρώπη για αγορά εμφιαλωμένου νερού.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε Δελτίο Τύπου το Δίκτυο ΜESOGEIOS ΣΟΣΟ, Την ίδια ώρα, που η Ε.Ε. κάνει θετικά βήματα προς την περαιτέρω διασφάλιση του νερού, ως δημόσιου αγαθού και του δικαιώματος σε ασφαλές νερό ως πανανθρώπινου, κοινωνικού δικαιώματος, η Ελληνική κυβέρνηση, μέσα από τις νομοθετικές της πρωτοβουλίες, υπονομεύει τις βασικές αρχές της δημόσιας, βιώσιμης και ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS έχει δώσει πολυεπίπεδες «μάχες» στα πεδία της προστασίας των υδάτινων σωμάτων, της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών στην αξία της εξοικονόμησης,  προωθώντας παράλληλα και διαχρονικά τον δημόσιο χαρακτήρα του Νερού και το δικαίωμα των πολιτών στην ελεύθερη πρόσβαση σε ασφαλές, δημόσιο νερό βρύσης μέσα από παρεμβάσεις, προγράμματα και εκστρατείες.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η εκστρατεία «Επιστροφή στη Βρύση» που αποσκοπεί στην προώθηση της αξίας του νερού βρύσης ως δημόσιου αγαθού και της χρήσης του νερού βρύσης.

Σελίδα 1 από 21

ΑΞΟΝΕΣ

  • ΑΕΡΑΣ
  • ΝΕΡΟ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
  • ΟΙΚΙΣΜΟΣ