A-
 A 
A+
Open login
Ενέργεια

Ενέργεια

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με την υποστήριξη του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας, διοργανώνει μια επιχειρηματική αποστολή στη Γερμανία που θα έχει θέμα “Waste to Energy - Η εκμετάλλευση οργανικών αποβλήτων μέσω βιοαερίου“.

Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί στην περίοδο από 30 Μαΐου μέχρι 2 Ιουνίου και οι επισκέψεις θα γίνουν στο Μόναχο και στη Νυρεμβέργη στην Βαυαρία.

Στόχος της αποστολής είναι η επένδυση στη μεταφορά τεχνογνωσίας, η προώθηση του συγκεκριμένου τομέα στην Ελλάδα, καθώς και η εξέταση της επίτευξης μελλοντικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και γερμανικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η αποστολή απευθύνεται κυρίως σε εκπροσώπους του γεωργικού και του αγροτικού τομέα, της βιομηχανίας τροφίμων, σε μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, σε κλαδικούς φορείς και επιχειρήσεις και στον πολιτικό χώρο.

Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία για την αποστολή και το αναλυτικό περιεχόμενο, θα μπορέσετε να πάρετε από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

 

Από το περασμένο καλοκαίρι υπήρχαν ενημερώσεις από το Transport & Environment, που είχαν θετική στάση στη φορολόγηση των καυσίμων, αφού :

επιτρέπει τη μείωση του φόρου εισοδήματος βοηθώντας την οικονομική ανάπτυξη.

ωθεί την τεχνολογική καινοτομία, καθώς χρηματοδοτείται έμμεσα η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών καυσίμων,

Μειώνει την ευρωπαϊκή εξάρτηση από το ξένο πετρέλαιο,

οδηγεί σε αναδιανομή εισοδήματος

βοηθάει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Όπως είναι γνωστό το πετρέλαιο έχει ευνοϊκότερη φορολογική αντιμετώπιση σε σχέση με τη βενζίνη, παρά το σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος.

Οι φορτηγατζήδες, οι αγρότες και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες αναζητούν το φθηνότερο diesel και υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών-μελών που οδηγεί σε μείωση της φορολογίας.

Προσπάθειες που έγιναν για να αλλάξει η Οδηγία για τη Φορολόγηση της Ενέργειας (ETD) έχουν αποτύχει. Η Οδηγία είναι ξεπερασμένη, καθώς οι κατώτατες τιμές δεν αναθεωρούνται με βάση τον πληθωρισμό και η φορολόγηση του diesel είναι μικρότερη από αυτή της βενζίνης.

Η προφανής λύση είναι μια οδική τιμολόγηση με βάση τις εκπομπές CO2, αλλά και PM.

Όμως σε ένα οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο η ενέργεια παρέχεται κυρίως μέσω πετρελαίου, η φορολόγηση των καυσίμων στην Ευρώπη μπορεί να προκαλέσει κάτι πιο διαφορετικό από την αύξηση της τιμής των ευρωπαϊκών προϊόντων.

Από την άλλη, η αύξηση της φορολογίας μόνο στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για κίνηση, θα οδηγήσει μόνο στην αύξηση του κόστους διακίνησης.

Η λύση της οδικής τιμολόγησης δείχνει να είναι καλύτερη από τη γενική φορολόγηση των καυσίμων, καθώς δεν επιβαρύνεται το κόστος παραγωγής των προϊόντων παρά μόνο η μεταφορά τους, ενώ αποφεύγεται και η χρέωση για τη θέρμανση.

Επιπλέον παρέχονται οικονομικά κίνητρα να προτιμώνται οχήματα φιλικότερα στο περιβάλλον, κάτι που θα βοηθήσει στη μείωση του γνωστού προβλήματος του χειμερινού νέφους, που ταλαιπώρησε φέτος τις ελληνικές, αλλά και τις ευρωπαϊκές, πόλεις.

 

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων, ολοκληρώθηκε από το Δήμο Κρωπίας το «Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας», με στόχο την μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% εντός των ορίων του Δήμου, έως το 2020. Το Σχέδιο Δράσης συντάχθηκε με την συμμετοχή των φορέων της πόλης και την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας «ΕΠΤΑ Σύμβουλοι-Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων».

Σύμφωνα με την Βασική Απογραφή Εκπομπών, στο Κορωπί στο έτος 2009, που επιλέχθηκε ως έτος αναφοράς, υπήρξαν εκπομπές συνολικά 204.213 τόνων CO2, από τους οποίους περίπου 45% από τον οικιακό τομέα, 29% από τον τριτογενή τομέα, 22% από τα ιδιωτικά οχήματα και 4% από τα δημοτικά κτίρια, οχήματα και τον οδοφωτισμό. Στο «Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας» περιγράφονται οι δράσεις που προγραμματίζει να αναλάβει ο Δήμος για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του και την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Παρουσιάζονται, επίσης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα εργαλεία χρηματοδότησης των προτάσεων αλλά και οι τρόποι παρακολούθησης των στόχων που τέθηκαν.

Ο Δήμος Κρωπίας, έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο επίτευξης του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 και έχει επιδιώξει την ένταξη σχετικών δράσεων σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Υψίστης σημασίας θεωρείται η μείωση εκπομπών CO2 που μπορεί να επιτευχθεί στα δημοτικά κτίρια, έως 52%, αλλά και στο δημοτικό φωτισμό, έως 44%.

Παράλληλα, από την ανάλυση των δεδομένων φαίνεται ότι υπάρχει και η δυνατότητα ο Δήμος Κρωπίας να παράγει από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σχεδόν το ένα πέμπτο (20%) των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια, εφ’ όσον κατασκευαστούν και λειτουργήσουν οι ιδιωτικές μονάδες ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά) που έχουν αδειοδοτηθεί εντός του Δήμου και ευοδωθούν οι σχετικές ενέργειες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για την περαιτέρω εγκατάσταση ΑΠΕ.

Επιπλέον, ο Δήμος σκοπεύει να εφαρμόσει ένα σύστημα για την ένταξη των Βιώσιμων Δημοσίων Συμβάσεων στην καθημερινότητα του Δήμου και την προώθηση αγοράς προϊόντων με περιβαλλοντικά και ενεργειακά αποδοτικά κριτήρια, κάτι που αναμένεται να συνεισφέρει στους στόχους του ΣΔΑΕ από τη χρήση προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Υπενθυμίζεται ότι το Σύμφωνο των Δημάρχων (www.eumayors.eu) αποτελεί μία πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν ήδη πάνω από 6.000 Δήμοι από όλη την Ευρώπη (οι 122 από την Ελλάδα) και έχει ως στόχο την ενεργή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. «20-20-20» έως το 2020: μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, αύξηση στο 20% της χρήσης ΑΠΕ στην συνολική παραγωγή ενέργειας και περιορισμός της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20% μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

 

 

Σελίδα 1 από 18

ΑΞΟΝΕΣ

  • ΑΕΡΑΣ
  • ΝΕΡΟ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
  • ΟΙΚΙΣΜΟΣ