A-
 A 
A+
Open login
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου ολοκλήρωσε μέσα σε ελάχιστο χρόνο 5 μηνών την πλήρη ωρίμανση (περιβαλλοντική αδειοδότηση, μελέτες κατασκευής, τεύχη δημοπράτησης) για την κατασκευή 2 Σταθμών Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων και Σύμμεικτων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων , που εκπονήθηκε από το μελετητικό γραφείο ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων.

Το έργο έχει σχεδιαστεί για την μεταφόρτωση τόσο υλικών συσκευασίας ύστερα από χωριστή συλλογή προς το εγγύτερο υφιστάμενο σήμερα ΚΔΑΥ όσο και των σύμμεικτων προς τον εγγύτερο υφιστάμενο σήμερα ΧΥΤΑ . Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να μπορέσει άμεσα ο Δήμος να τελειώσει τις εργασίες αποκατάστασης του συνόλου των 4 ΧΑΔΑ.

Παράλληλα στο πλαίσιο της σταδιακής υλοποίησης έως το 2020 όλων των προβλεπόμενων δημοτικών δράσεων του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ49/12.15) - όπως η χωριστή συλλογή υλικών μέσω κάδων αλλά και πράσινων σημείων και η χωριστή συλλογή οργανικών για παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας, οι 2 Σταθμοί Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων και Σύμμεικτων του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου θα δώσουν λύση για την οικονομικά βιώσιμη μεταφορά των ανακυκλώσιμων - ύστερα από χωριστή συλλογή -  όσο και των υπολειμματικών σύμμεικτων στερεών αποβλήτων για περαιτέρω επεξεργασία και διάθεση.

 

Ο Δήμος Αρταίων ενέκρινε το ολοκληρωμένο Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου, που εκπονήθηκε από το μελετητικό γραφείο ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων και ακολουθεί τις προδιαγραφές του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ49/12.15) ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί στο νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) και να είναι επιλέξιμο προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Δήμος Αρταίων, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους σε έκταση Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου στον οποίο κατοικεί το 20% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας Ηπείρου. Πλέον, ο Δήμος Αρταίων διαθέτει ένα σχέδιο δράσης με στόχους, χρονοδιαγράμματα, πλήρη κοστολόγηση, αρμοδιότητες και αναλυτικές περιγραφές προτεινόμενων δράσεων και υποδομών για να ξεκινήσει άμεσα την σταδιακή του υλοποίηση.

Οι βασικοί 6 πυλώνες που αναλύονται σε επιμέρους δράσεις/ υποδομές που προτείνονται στο πλαίσιο του Σχεδίου είναι:

 • Η δημιουργία ενός βασικού Πράσινου Σημείου σε επίπεδο Δήμου καθώς και η δημιουργία μικρών δορυφορικών σημείων συλλογής (ένα σε κάθε δημοτική ενότητα).·
 • Η δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) & Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ).·
 • Η οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (αποβλήτων τροφίμων / πράσινων αποβλήτων) καθώς και η προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης.·
 • Η ενίσχυση/οργάνωση δράσεων πρόληψης - επαναχρησιμοποίησης υλικών καθώς και της διαλογής στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών & λοιπών αποβλήτων (συσκευασίες, ΑΗΗΕ, Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών).·
 • Η ενίσχυση/επέκταση της χωριστής συλλογής χαρτιού και γυάλινων συσκευασιών, των ογκωδών αποβλήτων και των μικρών ποσοτήτων μπάζων από ανακατασκευές.·
 • Η λειτουργία της ανταποδοτικής κάρτας δημότη και η οργάνωση ολοκληρωμένης εκστρατείας ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας και κατάλληλου μηχανισμού για το συντονισμό και παρακολούθηση του τοπικού σχεδίου.

 

Τον περασμένο Νοέμβριο ο Δήμος Ρόδου προχώρησε στη δημοπράτηση της προμήθειας σταθερού εξοπλισμού για το Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου», η οποία χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσα από το ΕΣΠΑ.

Ο εξοπλισμός θα τοποθετηθεί εντός του κτιρίου του ΚΔΑΥ και θα χρησιμοποιηθεί για τον διαχωρισμό και την ανάκτηση καθαρών υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) που θα εισέρχονται στο ΚΔΑΥ.

Η κατασκευή του συνολικού έργου, επιταχύνεται σημαντικά. Συγκεκριμένα, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι εργασίες για την κατασκευή του κτιρίου του ΚΔΑΥ, καθώς και τα έργα υποδομής του περιβάλλοντος χώρου, ενώ το σύνολο του έργου μετά την ανάδειξη αναδόχου για την εγκατάσταση του σταθερού εξοπλισμού, αναμένεται να καταστεί λειτουργικό εντός του 1ου εξαμήνου του 2016. Η δυναμικότητα του ΚΔΑΥ ανέρχεται περίπου σε 12.428 τόνους/έτος και θα εξυπηρετήσει το σύνολο του Δήμου Ρόδου με δυνατότητα εξυπηρέτησης και όμορων νησιών.

Σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Ρόδου που έχει εγκριθεί από το Δημοτικό του Συμβούλιο, το ΚΔΑΥ είναι απαραίτητο στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Σχεδιασμού (ΕΣΔΑ), καθώς το έργο αυτό έχει την απαιτούμενη δυναμικότητα για να ανταποκριθεί τόσο άμεσα όσο και μεσοπρόθεσμα στις ανάγκες χωριστής συλλογής σε 4 ρεύματα .

Ρεύμα Χαρτί/Χαρτόνι Συσκευασίας με διαχωρισμό σε ποιότητες χαρτιού και χαρτονιού (χαρτί, χαρτόνι, έντυπο χαρτί), αλλά και σε καθαρισμό του ρεύματος από υπολείμματα.

Ρεύμα Πλαστικού Συσκευασίας με διαχωρισμό του εν λόγω ρεύματος σε ποιότητες πλαστικού (tetrapack, PET, PE, φιλμ PE, λοιπά) , αλλά και σε καθαρισμό του ρεύματος από υπολείμματα

Ρεύμα Μετάλλου Συσκευασίας με διαχωρισμό το εν λόγω ρεύματος σε ποιότητες (αλουμίνιο, μέταλλο), αλλά και σε καθαρισμό του ρεύματος από υπολείμματα

Ρεύμα Γυαλιού Συσκευασίας

 

ΑΞΟΝΕΣ

 • ΑΕΡΑΣ
 • ΝΕΡΟ
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 • ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
 • ΟΙΚΙΣΜΟΣ